Anna Kertyczak

Koordynatorka Projektów Specjalnych

Odpowiadam za przygotowanie i realizację projektów i wydarzeń poświęconych edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwu i technologiom, czyli za różne dodatkowe inicjatywy – nie stypendia. Jeśli prowadzimy nabór do którejś z nich, znajdziesz o niej informacje na osobnej podstronie a tam – kontakt do mnie. Dodatkowo angażuję się w wydarzenia kierowane do stypendystów i absolwentów, można mnie spotkać także na tym froncie.

Ukończyłam filologię ukraińską i specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ze zdobytej tam wiedzy korzystam sporadycznie, preferuję umiejętności praktyczne – zdobyte w toku ostatnich kilku lat w Komisji Fulbrighta i w trakcie wieloletniej współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, gdzie koordynowałam projekty edukacyjne, programy grantowe, prowadziłam szkolenia a także pełniłam funkcję członkini zarządu. W swoim życiu zawodowym pracowałam też jako tłumaczka języka ukraińskiego. Należę do dwóch stowarzyszeń i wspieram szereg organizacji społecznych.

Po pracy lubię jeździć na rowerze a przed pracą – pływać.

Loading...
Skip to content