Justyna Janiszewska

Dyrektor Wykonawcza, Członkini Zarządu

Zarządzam zespołem Komisji, odpowiadam za realizację naszych planów oraz za współpracę z kluczowymi partnerami fundacji, takimi jak: Departament Stanu USA, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie, uczelnie wyższe i inne organizacje, z którymi wspólnie realizujemy naszą misję. Angażuję się w budowanie relacji i projekty dla absolwentek i absolwentów naszych programów.

Od czasu studiów jestem niezmiennie związana z sektorem pozarządowym jako wolontariuszka i pracowniczka. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Fulbrighta przez 10 lat pracowałam w Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze byłego ZSRR, m.in. kierując programami grantowymi FED. Współpracowałam m.in. ze Szkołą Liderów, Grupą Zagranica, Fundacją im. Stefana Batorego, Stowarzyszeniem Jeden Świat, Service Civil International i Amnesty International. Jestem członkinią Rady Fundacji Liderzy Przemian. Ukończyłam nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wierzę, że podróże rozwijają i wcielam to w życie nie tylko w pracy, wysyłając stypendystów na inny kontynent, ale również prywatnie, pokazując Polskę i świat moim synom. W wolnym czasie ćwiczę pilates i uczę się języków obcych.

Loading...
Skip to content