Program badawczy dla pracowników naukowych z krajów byłego bloku wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Kyrgistanu, Macedonii, Mołdawii, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Serbii, Słowacji, Tadżykistanu, Turkenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu. Kandydaci zgłaszają projekty badawcze, realizowane przy współpracy z wybraną jednostką naukową Uniwersytetu w Michigan. Grant obejmuje pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz dzienną dietę.

Konkurs na wyjazd w 2018 r. jest zamknięty. Konkurs na wyjazd w 2019 r. zostanie uruchomiony w czerwcu 2018 r.

Czas trwania stypendium

4 tygodnie lub 3 miesiące.

Wymagania

 • Status pracownika naukowego w instytucji szkolnictwa wyższego
 • Ukończone studia doktoranckie lub równoważne
 • Spełnianie warunków do otrzymania wizy J-1
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Dokumenty

 • Wypełniony formularz aplikacyjny
 • CV
 • Czytelny skan paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Czytelny skan dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub równoważnych
 • Opis proponowanego projektu badawczego
 • List rekomendacyjny wystawiony przez Rektora uczelni lub Dziekana wydziału
 • List zapraszający z University of Michigan
 • Opcjonalnie wynik testu TOEFL, jeśli zdawany był w ciągu ostatnich 3 lat

Więcej informacji

Więcej informacji o programie, formularze aplikacyjne i lista najczęściej zadawanych pytań dostępne są na stronie University of Michigan.

Masz pytania?

Napisz do koordynatora

Najczęściej zadawane pytania

To stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników naukowych prowadzących zajęcia ze studentami.

Każda dyscyplina naukowa, która jest oferowana przez University of Michigan.

Tak, wyniki nie są obowiązkowym elementem aplikacji.

W ciągu 4-6 tygodni od zakończenia procesu rekrutacji.