Wyniki naboru Fulbright STEM Impact Award 2019-20

Znamy już nazwiska 5 laureatów pilotażowej edycji programu Fulbright STEM Impact Award!

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, laureaci konkursu jeszcze w tym roku będą mieli okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków trwał do 28 czerwca 2019 r. W konkursie wzięło udział 22 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 5 nagród stypendialnych. Stypendia otrzymali:

1. Dr hab. Robert Czajkowski, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny
2. Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
3. Dr Maria Górna, Uniwersytet Warszawski
4. Dr hab. inż. Dawid Janas, Politechnika Śląska
5. Dr hab. Joanna Sułkowska, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!

O Programie Fulbrighta

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. W tym roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60-lecie! Dzięki przyznanym stypendiom już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

Related Posts
Loading...
Skip to content