Laureaci konkursu Fulbright Senior Award 2021-22

Z przyjemnością prezentujemy laureatów Fulbright Senior Award 2021-22!

Fulbright Senior Award to program stypendialny umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

Nabór wniosków do programu trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 52 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium 10 kandydatów. Nominację otrzymali:

  1. Dr hab. Łukasz Binkowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Biologii
  2. Prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
  3. Dr hab. Magdalena Urbaniak, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
  4. Prof. dr hab. Przemysław Marciniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Literaturoznawstwa
  5. Dr Barbara Muszyńska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Pracownia Kształcenia Językowego
  6. Dr hab. Beata Nowacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Literaturoznawstwa
  7. Dr hab. Stanisław Samborski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
  8. Dr Łukasz Szkopiński, Uniwersytet Łódzki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich
  9. Dr Aleksandra Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  10. Dr hab. Rafał Zapała, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

Nominowanym serdecznie gratulujemy!

Na liczbę stypendiów przyznanych na rok akademicki 2021-22 składają się powyższe nominacje, jak również 12 nominacji, które, z uwagi na epidemię i brak warunków w instytucjach goszczących do przyjęcia stypendystów w bieżącym roku akademickim, musiały zostać przesunięte na rok 2021-22. Łącznie w cyklu 2021-22 w ramach programu Senior Award na stypendium wyjadą 22 osoby.

Aktualnie trwa nabór do programu na rok 2022-23. Więcej informacji można znaleźć na stronie: fulbright.edu.pl/rekrutacja-2021

Related Posts
Loading...
Skip to content