Dr Jan Wiśniewski

Kierownik Instytutu Politologii w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademii Nauk Stosowanych

Dr Jan Wiśniewski jest kierownikiem Instytutu Politologii w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, a także koordynuje działanie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dr Wiśniewski jest zatrudniony przy realizacji grantów naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Prešovská univerzita v Prešove). W pracy naukowej koncentruje się na problematyce wojny domowej w Rosji z lat 1917-1922 oraz zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, a szczególnie na konfliktach na obszarze byłego Związku Sowieckiego.

  • Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Loading...
Skip to content