Aleksandra Braumańska

Specjalista ds. Organizacji Biura i Wydarzeń

Aleksandra ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku muzykologia oraz filologia angielska. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, Fundacją „Ogrody Muzyczne”, Związkiem Kompozytorów Polskich czy Filmoteką Narodową-Instytutem Audiowizualnym, w których koordynowała wiele projektów artystycznych i edukacyjnych.

Kontakt: