Laureaci stypendium Fulbrighta 2020-21

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Serdecznie gratulujemy! Osoby pozostające na listach rezerwowych otrzymają w ciągu najbliższych tygodni informację o ostatecznym statusie ich aplikacji. Dziękujemy za okazaną cierpliwość.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Fulbright Senior Award 2020-21

Fulbright Senior Award to stypendium dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, umożliwiające realizację projektu (trwającego od 3 do 9 miesięcy) w USA.

 1. Dr Magdalena Broda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
 2. Dr hab. Beata Irma Buchelt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 3. Dr inż. Aleksander Buczacki, Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
 4. Dr Michał Choiński, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Filologii Angielskiej
 5. Dr hab. inż. Łukasz Jan Damurski, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 6. Dr hab. Patryk Tomasz Galuszka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii
 7. Dr hab. Magdalena Wanda Heydel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 8. Dr Magdalena Hoły-Łuczaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 9. Dr Krystian Adam Jobczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki Stosowanej
 10. Dr Agnieszka Irena Kaczmarek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wydział Neofilologii
 11. Dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Archeologii
 12. Dr Paweł Korpal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki
 13. Dr Aleksandra Katarzyna Lipka, Uniwesytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski
 14. Dr hab. Aleksandra Lis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 15. Dr inż. Paweł Kryszkiewicz, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 16. płk dr hab. inż. Piotr Marcin Martyniuk, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii
 17. Dr hab. Anna Estera Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
 18. Dr Agnieszka Neumann-Podczaska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Katedra Geriatrii i Gerontologii
 19. Dr hab. Karol Olejniczak, Uniwersytet SWPS, Instytut Nauk Społecznych
 20. Dr Joanna Stojak, Instytut Biologii Ssaków PAN, Zakład Genetyki i Ewolucji
 21. Dr hab. Artur Tomasz Tyliszczak, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 22. Dr Adam Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Transferu Technologii
 23. Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Fulbright Junior Research Award 2020-21

Fulbright Junior Research Award to 6-9 miesięczne stypendium dla doktorantów z polskich instytucji, na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA.

 1. Adrian Bielecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 2. Arkadiusz Bochniak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Teoretycznej
 3. Ewa Chamczyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii
 4. Marta Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 5. Andrzej Demczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii
 6. Karolina Dyduch-Hazar, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
 7. Aleksandra Dzięgielewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 8. Aneta Grymanowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 9. Agata Kłosowicz, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski
 10. Dorota Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 11. Łukasz Łabieniec, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
 12. Jakub Margosiak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Aktorski
 13. Klaudia Muca, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 14. Joanna Najmuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 15. Paweł Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii
 16. Błażej Osiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 17. Robert Siudak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 18. Natalia Szymańska, Instytut Oceanologii PAN
 19. Karolina Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historii
 20. Aleksandra Witowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Fulbright Graduate Student Award 2020-21

Fulbright Graduate Student Award to stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w USA, finansujące pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

 1. Weronika Banaś, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz
 2. Kamila De Witte, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 3. Monika Jankowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 4. Zuzanna Jarzyńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 5. Magdalena Kozula, Collegium Civitas/Uniwersytet Wrocławski
 6. Mateusz Słoń, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 7. Anna Smolnicka, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 8. Michał Stępień, Aalborg University
 9. Julia Taszycka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Sztuki Mediów
 10. Ewelina Zawada, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej

Fulbright Slavic Award 2020-21

Fulbright Slavic Award to trwające jeden trymestr stypendium dydaktyczne dla wykładowców akademickich specjalizujących się w kulturze i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 1. Dawid Junke, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 2. Jarosław Szczepański, Uniwersytet Warszawski, Katedra Systemów Politycznych
 3. Dominika Zakrzewska-Olędzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

Fulbright STEM Impact Award 2020-21

Fulbright STEM Impact Award to stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla specjalistów reprezentujących dziedziny STEM, z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniu pracy zespołu badawczego. Rekrutacja do programu na wyjazd w roku akademickim 2020-21 jeszcze nie została ogłoszona. Planowana liczba stypendiów to 10.

Related Posts
Loading...
Skip to content