Wyniki rekrutacji na stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2019-2020

 • Fulbright Polska
 • Aktualności, Biuro prasowe, Strona główna
 • Brak komentarzy

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2019-2020 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Łącznie przyznano 62 nagrody w następujących kategoriach:

Pracownicy naukowi
Doktoranci
Studenci

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych po doktoracie. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 21 takich stypendiów spośród 80 otrzymanych kompletnych zgłoszeń.

 1. Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie,
 2. Dr Adam Dyrda, Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 3. Dr Adam Gorczyński, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 4. Dr Magdalena Góra, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 5. Dr Katarzyna Grzelak, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,
 6. Dr hab. Jan Jaśkowiec, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
 7. Dr Kamil Kaźmierski, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 8. Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, Katedra Nauk o Polityce, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 9. Dr hab. Lena Magnone, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,
 10. Dr Izabella Main, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 11. Prof. dr hab. Hanna Mamzer, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 12. Dr hab. Jakub Matusik, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 13. Dr hab. Michał Michałowski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 14. Dr Klara Naszkowska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie,
 15. Dr Magdalena Olszewska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 16. Dr Michał Puszczyński, Katedra Ceramiki, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
 17. Dr Wojciech Rafałowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
 18. Dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski,
 19. Dr Agata Weydmann-Zwolicka, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Uniwersytet Gdański,
 20. Dr Justyna Wierzchowska, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski,
 21. Dr hab. Łukasz Wyrzykowski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski.

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 3 lub 4 miesiące, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 stypendia w tej kategorii.

 1. Dr Anna Chromik, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – stypendium na University of Illinois w Chicago,
 2. Dr Justyna Zych, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski – stypendium na University of Washington.

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to trwające od 3 do 12 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych po doktoracie, na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej małe amerykańskie uczelnie wyższe. W roku akademickim 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyzna 1 takie stypendium. Nazwisko laureata zostanie opublikowane po zatwierdzeniu nominacji przez J. William Fulbright Foreign Scholarship Board.

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 22 takie stypendia spośród 53 otrzymanych zgłoszeń.

 1. Sabina Baraniewicz-Kotasińska, doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego,
 2. Olga Chrzanowska, doktorantka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,
 3. Kacper Dziekan, doktorant w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 4. Inga Hajdarowicz, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 5. Kasper Hanus, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 6. Kamil Idziak, doktorant w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej,
 7. Agata Janicka, doktorantka na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 8. Krzysztof Jarosz, doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej,
 9. Greta Klejborowska, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 10. Anna Kluza, doktorantka w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,
 11. Paweł Knut, doktorant na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
 12. Mateusz Król, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
 13. Karolina Mazur, doktorantka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,
 14. Konrad Sierzputowski, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 15. Mateusz Strzelecki, doktorant na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
 16. Marta Taperek, doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
 17. Marta Tomczak, doktoranta w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
 18. Jakub Wabiński, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 19. Marek Wąsiński, doktorant w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 20. Anna Wróblewska, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 21. Adrianna Zabrzewska, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 22. Emilia Zawieja, doktorantka w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 8 takich stypendiów spośród 96 otrzymanych kompletnych zgłoszeń. Przyznano także 8 przedłużeń stypendium na kolejny rok akademicki.

 1. Oskar Dondelewski, absolwent Imperial College London (studia magisterskie, advanced mechanical engineering),
 2. Gabriela Gawlik, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie, farmacja),
 3. Łukasz Klikowicz, absolwent Politechniki Warszawskiej (studia inżynierskie, budownictwo),
 4. Maria Kopka, absolwentka Politechniki Poznańskiej (studia magisterskie, architektura),
 5. Wojciech Kowalski, absolwent Imperial College London (studia magisterskie, aeronautical engineering),
 6. Jan Kwapisz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie, matematyka),
 7. Jakub Snopek, absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia magisterskie, planowanie przestrzenne),
 8. Filip Syczyński, absolwent Edinburgh College of Art (studia licencjackie, filmmaking).

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami. W Polsce Program Fulbrighta administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. W 2019 roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60-lecie! Przez ostatnie 60-lat program umożliwił ponad 2000 Polaków realizację projektów naukowych lub podjęcie studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach. Obecnie trwa nabór wniosków na rok akademicki 2020-21.

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...