Wyniki naboru Fulbright STEM Impact Award 2022-23

Znamy już nazwiska 6 laureatek i laureatów programu Fulbright STEM Impact Award 2022-23.

Fulbright STEM Impact Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.

Nabór wniosków do programu trwał do 27 maja 2022 r. W konkursie wzięło udział 23 wnioskodawczyń i wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej nagrody stypendialne otrzymali:

  1. dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Białystok
  2. dr hab. Joanna Kozieł, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków
  3. dr hab. Katarzyna Miękus, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków
  4. dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Neurobiologii Emocji, Warszawa
  5. dr inż. Franciszek Rakowski, Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Warszawa
  6. dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice

Serdecznie gratulujemy!

Related Posts
Loading...
Skip to content