Koordynator

O programie

Stypendia przyznawane są na okres od 9 miesięcy w drodze konkursu studentom i absolwentom amerykańskich uczelni na prowadzenie badań w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych, jak również placówkach oświatowych, instytucjach rządowych, kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacjach badawczych w Polsce.

Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin. W czasie pobytu w jednostce zapraszającej stypendysta realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt badawczy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata we wskazanym terminie kompletnej aplikacji do IIE zgodnie z aktualnymi wymogami programu U.S. Student (dostępnymi na stronie internetowej administrowanej przez IIE). Informacji dotyczących wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz sposobu ich składania udziela IIE.

Więcej informacji