US Student Program 2024-25 – trwa nabór

Trwa nabór do programu US Student 2024-25. Program skierowany jest do osób z obywatelstwem amerykańskim i umożliwia wyjazd na maksymalnie 1 rok akademicki do jednego z krajów biorących udział w Programie Fulbrighta. W ramach tego programu nasza Komisja oferuje 2 stypendia: US Student Program oraz English Teaching Assistant Program:

Fulbright U.S. Student Program to trwające 9 lub 10 miesięcy stypendia badawcze dla studentów:ek i absolwentów:ek amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendyści realizują projekt badawczy uzgodniony z instytucją goszczącą i zatwierdzony przez Komisję Fulbrighta. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Fulbright English Teaching Assistant Program to trwające 9 miesięcy stypendia dla studentów:ek i absolwentów:ek amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendyści prowadzą zajęcia z j. angielskiego w polskiej uczelni wyższej. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Jeśli znają Państwo Amerykanów i Amerykanki zainteresowanych przyjazdem do Polski w ramach stypendium Fulbrighta zachęcamy do przekazania im informacji o otwartym naborze. Termin przyjmowania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2024-25 upływa 10 października 2023 r. o 17:00 Eastern Time.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Related Posts
Loading...
Skip to content