Koordynator

O programie

Fulbright US Scholar Program to stypendia przyznawane w drodze konkursu na okres od 3 do 9 miesięcy pracownikom naukowym i dydaktycznym amerykańskich uczelni, profesjonalistom, artystom, dziennikarzom, prawnikom czy niezależnym naukowcom w 4 kategoriach stypendialnych: Distinguished Chair, Lecturer, Researcher oraz Lecturer/Researcher. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin. Katalog dostępnych nagród znajduje się na stronie CIES.

W czasie pobytu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce stypendysta realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt wykładów i innych zobowiązań i/lub projekt badawczy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata we wskazanym terminie kompletnej aplikacji do CIES zgodnie z aktualnymi wymogami programu Core Fulbright U.S. Scholar (dostępnymi na stronie Fulbright Scholar Program administrowanej przez CIES). Informacji dotyczących wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz sposobu ich składania udziela CIES. Więcej informacji można znaleźć również na angielskiej wersji tej strony.

Więcej informacji