Designation: Przewodniczący Rady

1 post

Brian George

Brian George jest zawodowym dyplomatą z wieloletnim stażem. Przed przyjazdem do Warszawy kierował sekcją ds. publicznych w ambasadach…
Loading...
Skip to content