Designation: Przewodniczący Rady

1 post

Prof. Arkadiusz Adamczyk

Prof. Adamczyk jest Kierownikiem Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w…
Loading...
Skip to content