Department: Zespół

7 posts

Aleksandra Szaniawska

Zajmuję się promocją programów Fulbrighta, mediami społecznościowymi oraz przygotowywaniem treści na stronę internetową Komisji. Do moich zadań należą…

Justyna Maziarska-Lesisz

Zajmuję się koordynowaniem programów umożliwiających osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub…

Paulina Kubylis

Koordynuję programy dla amerykańskich studentów i pracowników naukowych oraz program Fulbright Buddies. Wspieram również instytucje z Polski w…

Natalia Kozłowska

Administruję systemami informatycznymi, stronami www, dbam o bezpieczeństwo danych przetwarzanych w Komisji oraz zapewniam wsparcie techniczne w naszym…

Anna Kertyczak

Odpowiadam za przygotowanie i realizację projektów i wydarzeń poświęconych edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwu i technologiom, czyli za różne dodatkowe…

Patrycja Donaburska

Zajmuję się programami Graduate Student Award, Junior Research Award oraz BioLAB Program. Odpowiadam za promocję, rekrutację oraz procesy…

Aleksandra Braumańska

Jestem koordynatorką jednego z programów przeznaczonych dla amerykańskich studentów i absolwentów uczelni wyższych (English Teaching Assistants) oraz osobą…
Loading...
Skip to content