Department: Rada

12 posts

Dr hab. Jan Szumski

Dr hab. Jan Szumski kieruje Pracownią Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W…

Angelo Pressello

Angelo Pressello jest prezesem i właścicielem  Directio, globalnej firmy świadczącej usługi IT z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwami…

Brian George

Brian George jest zawodowym dyplomatą z wieloletnim stażem. Przed przyjazdem do Warszawy kierował sekcją ds. publicznych w ambasadach…
Loading...
Skip to content