Department: EducationUSA

4 posts

Aleksandra Szaniawska

Zajmuję się promocją programów Fulbrighta, mediami społecznościowymi oraz przygotowywaniem treści na stronę internetową Komisji. Do moich zadań należą…

Natalia Kozłowska

Administruję systemami informatycznymi, stronami www, dbam o bezpieczeństwo danych przetwarzanych w Komisji oraz zapewniam wsparcie techniczne w naszym…

Patrycja Donaburska

Zajmuję się programami Graduate Student Award, Junior Research Award oraz BioLAB Program. Odpowiadam za promocję, rekrutację oraz procesy…

Justyna Kozyra-Bober

Wspieram i kieruję pracą zespołu koordynującego polskie i amerykańskie programy Fulbrighta oraz Centrum EducationUSA przy Komisji. Uczestniczę też…
Loading...
Skip to content