Department: Ambasadorzy

12 posts

Jacek Żak

Jestem Profesorem Politechniki Poznańskiej (PP), twórcą poznańskiej transportowo – logistycznej grupy badawczej oraz Zakładu Logistyki PP, którym kierowałem…

Karol Szulc

Jestem doktorem nauk politycznych oraz magistrem socjologii i stosunków międzynarodowych. Obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu…

Agata Stronciwilk

Jestem historyczką sztuki i kulturoznawczynią zajmującą się polską sztuką współczesną. Od 2021 roku jestem zatrudniona w Instytucie Nauk…

Andrzej Ślązak

Jestem pianistą, profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od wielu lat pełnię funkcję dyrektora Instytutu Muzyki. W moim…

Alicja Puścian

Moja praca naukowa koncentruje się na relacji mózg – zachowanie, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych.…

Krystyna Malińska

Jestem naukowczynią i wykładowczynią akademicką. Pracuję na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej od 2002 roku. Ukończyłam studia…

Anna Kłonkowska

Jestem socjolożką, psycholożką i filozofką. Pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania badawcze…

Andrzej Demczuk

Jestem doktorem nauk o polityce. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na UMCS. Dodatkowo sprawuję funkcję Dyrektora…

Marta Dąbrowska

Jestem prawniczką i kryminolożką, zawodowo związaną z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzę badania naukowe w przedmiocie prawnokarnych…

Łukasz Chyla

Jestem absolwentem summa cum laude studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego UJ,…
Loading...
Skip to content