Department: Ambasadorzy

14 posts

Anna Sławińska

Jestem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracuję w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej. Jednocześnie, współpracuję z Wydziałem Hodowli…

Zbigniew Siudak

Jestem wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendystą Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji…

Olga Michel

Jestem doktorem nauk medycznych i biologicznych, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.…
Karolina Mazur

Karolina Mazur

Jestem doktorantką Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Głównie zajmuję się modyfikacją tworzyw sztucznych z naciskiem na…
Izabela Madura

Izabela Madura

Jestem absolwentką i pracowniczką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W ramach swojej pracy prowadzę zajęcia ze studentami z różnych…
Barbara Lewicka

Barbara Lewicka

Jestem adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zajmuję…
Magdalena Leszko

Magdalena Leszko

Nazywam się Magdalena Leszko. Jestem psychologiem i gerontologiem. Pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Celem, który przyświeca moim…
Paweł Korpal

Paweł Korpal

Pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również psychologiem oraz tłumaczem.…
Anna Kłonkowska

Anna Kłonkowska

Jestem socjolożką, psycholożką i filozofką. Pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania badawcze…
Loading...
Skip to content