Spotkanie informacyjne dla stypendystów Fulbrighta 2018-19

 • Fulbright Polska
 • Program Fulbrighta
 • Brak komentarzy

11 maja zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dla naszych polskich stypendystów, którzy wyjadą do USA w roku akademickim 2018-19. Wzięło w nim udział 48 stypendystów programów Graduate Student Award, Junior Research Award, Senior Award, Scholar-in-Residence Award, Slavic Award oraz Fulbright-Schuman Award. Łącznie w ramach Programu Fulbrighta na rok akademicki 2018-19 stypendia otrzymało 57 Polaków.

Całodniowy program spotkania objął sesje oraz panele przygotowujące stypendystów do wyjazdu zarówno pod kątem znajomości procedur formalnych, jak i kwestii dotyczących realiów życia i studiowania w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom – Elizie Chilimoniuk-Przeździeckiej, Marcie Jarczewskiej, Jackowi Zrałkowi i Mariuszowi Mankiewiczowi – za podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz udzielenie wielu cennych rad tegorocznym stypendystom.

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla polskich pracowników naukowych, na realizację własnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w USA.

 1. Dr Andrzej Białowiec z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 2. Dr Beata Bochorodycz z Zakładu Japonistyki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu,
 3. Dr Tomasz Borkowski z Wydziału Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
 4. Dr Maciej Capiński z Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej,
 5. Dr Jakub Filonik z Wydziału Studiów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 6. Dr Sebastian Góreczny z Oddziału Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
 7. Dr Michał Kania z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
 8. Dr Zbigniew Krejpcio z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 9. Dr Anna Malinowska z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego,
 10. Dr Urszula Marcinkowska-Trimboli z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 11. Dr Marek Lech z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 12. Dr Piotr Nyga z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,
 13. Dr Joanna Pawelczyk z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 14. Dr Zbigniew Rozynek z Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 15. Dr Izabela Sitkiewicz z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 16. Dr Zbigniew Siudak z Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 17. Dr Joanna Trylska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 18. Dr Bartłomiej Witkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 19. Dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 20. Dr Karol Kowalski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 21. Dr Maria Soroko z Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to trwające 4 lub 9 miesięcy stypendium dydaktyczne dla pracowników naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

 1. Dr Katarzyna Bojarska z Instytutu Badań Literackich PAN,
 2. Dr Marcin Jauksz z Zakładu Literatutry Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych, na prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

 1. Dr hab. Katarzyna Maćkowska z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia dla polskich doktorantów, na realizację własnych projektów badawczych w USA. Stypendium ma na celu zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

 1. Arkadiusz Bednarz, doktorant na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
 2. Marcin Bielicki, doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 3. Anna Fel, doktorantka na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 4. Anna Górska, doktorantka w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego,
 5. Gabriela Jarzębowska, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
 6. Aleksandra Kamińska, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
 7. Karolina Kowalska, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 8. Michał Koza, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 9. Magda Malec, doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 10. Olga Michel, doktorantka na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 11. Magdalena Mijas, doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 12. Michał Naskręt, doktorant na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 13. Łukasz Remisiewicz, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 14. Marcin Równicki, doktorant w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego,
 15. Paweł Siechowicz, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
 16. Hanna Szumilas-Kowalczyk, doktorantka na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 17. Paulina Wieszczy, doktorantka w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 18. Oskar Wolski, doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendium finansujące pierwszy rok studiów graduate (magisterskich, doktoranckich i innych kończących się dyplomem) z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

 1. Judyta Cichocka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku architektura Politechniki Wrocławskiej, planuje studia doktoranckie,
 2. Patrycja Foryś, studentka studiów magisterskich na kierunku nauki o ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, planuje studia doktoranckie,
 3. Maja Garbulińska, studentka studiów licencjackich na kierunku ekonomia Universitat Autonoma de Barcelona, planuje studia magisterskie,
 4. Jacek Garbuliński absolwent studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, planuje studia magisterskie,
 5. Marcin Grzechowiak, student studiów magisterskich na kierunku geoinformacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, planuje studia magisterskie,
 6. Jakub Kamiński, student studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka Politechniki Poznańskiej, planuje studia magisterskie,
 7. Robert Kania, absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka Politechniki Opolskiej, planuje studia magisterskie,
 8. Kaja Łapińska, studentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Politechniki Łódzkiej, planuje studia magisterskie,
 9. Ewelina Marcinkiewicz, studentka studiów licencjackich na kierunku informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, planuje studia magisterskie,
 10. Marta Mikłaszewicz, studentka studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo University of Aberystwyth, planuje studia magisterskie,
 11. Anna Szala, studentka studiów magisterskich na kierunku biologia człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, planuje studia doktoranckie.

Fulbright-Schuman Award

Fulbright-Schuman Award to stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

 1. Dr Karol Chwedczuk-Szulc
 2. Maciej Kuziemski, doktorant w Science and Policy Research Unit na Uniwersytecie Sussex
 3. Katarzyna Sadrak, doktorantka w dziedzinie cywilnoprawnych konsekwencji stosowania odpowiedzialności solidarnej w tym obszarze prawa na Uniwersytecie w Heidelbergu
 4. Dr Ewa Suwara
Loading...