Spotkanie informacyjne dla polskich stypendystów 2019-20

  • Fulbright Polska
  • Program Fulbrighta
  • Brak komentarzy
2019-20 Polish Fulbright grantees

12 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dla naszych polskich stypendystów, którzy wyjadą do USA w roku akademickim 2019-20. Całodniowy program spotkania objął sesje oraz panele przygotowujące stypendystów do wyjazdu zarówno pod kątem znajomości procedur formalnych, jak i kwestii dotyczących realiów życia i studiowania w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom – Wojciechowi Draganowi, Joannie Mąkowskiej, Janowi Szumskiemu oraz Piotrowi Urbańskiemu – za podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz udzielenie wielu cennych rad tegorocznym stypendystom.

Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 62 stypendia dla obywateli Polski: 24 dla pracowników badawczych, 22 dla doktorantów oraz 16 na rozpoczęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. Stypendia finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykański Departament Stanu. Z listą stypendystów można zapoznać się tutaj.

Loading...