Ruszył nabór na stypendia Fulbrighta na wyjazd do USA w roku akademickim 2021-22

  • Natalia Kozłowska
  • Program Fulbrighta, Wydarzenia zakończone
  • Brak komentarzy

Miło nam poinformować, że Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków w kolejnych edycjach programów Fulbright Graduate Student Award, Fulbright Junior Research Award oraz Fulbright Senior Award.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia.
fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 22 maja.
fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca.
fulbright.edu.pl/senior-award

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

Co możesz zyskać dzięki stypendium Fulbrighta?

  • Program Fulbrighta ma rozbudowane zaplecze ideowe i misję, ale równie ważne dla działań Komisji jest to, jak udział w stypendium wpływa na indywidualne doświadczenia i karierę uczestników.
  • Rozwój badań i projektu – stypendium pomoże Ci w realizacji Twoich celów w miejscu możliwie najlepiej dostosowanym do tematu i dziedziny projektu.
  • Kraj najlepszych uniwersytetów – będziesz miał możliwość poznania życia i korzystania z infrastruktury jednych z najlepszych i największych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie.
  • Networking – kilka miesięcy w USA to dziesiątki, a nawet setki nowych kontaktów zawodowych i prywatnych.
  • Metka “Fulbrightera” – rozpoczynając stypendium stajesz się częścią prestiżowej międzynarodowej społeczności aktualnych i byłych stypendystów.
  • Podróże – część pobytu w USA możesz wykorzystać na zwiedzanie kraju i poznawanie jego różnorodności.

Doświadczenia każdego ze stypendystów Programu są inne i zależą od takich czynników, jak miejsce odbycia stypendium czy dziedzina prowadzonych badań. Jednak wszyscy Fulbrighterzy podkreślają, że stypendium zmieniło ich życie i pozytywnie wpłynęło na dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Loading...