Sandra Wereszka

Graduate Student Award

Instytucja: Politechnika Śląska, Wydział Architektury
Instytucja goszcząca: Clemson University, Department of Planning, Development Preservation

Dziedzina naukowa: Architektura
Projekt: Magister

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  10/08/2016
Data zakończenia grantu: 9/05/2017

Pochodzę z Górnego Śląska, z Goczałkowic-Zdroju. W maju 2016 r. ukończyłam studia magisterskie na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Kilka tygodni później wyjechałam na stypendium do Stanów Zjednoczonych w ramach Fulbright Graduate Student Award na Uniwersytet w Clemson w Południowej Karolinie, gdzie studiuję Planowanie Przestrzenne Miast i Regionu. Szczególnie interesująca jest dla mnie tematyka poprawy jakości przestrzeni publicznych w małych miejscowościach. Wiedzę zdobytą na studiach w USA chciałabym wykorzystać w praktyce w Polsce, przekazywać ją dalej studentom oraz lokalnym społecznościom i samorządom borykającym się z problemami przestrzennymi swoich miast. Studiowanie w USA pozwala mi nie tylko rozwinąć wiedzę w dziedzinie którą chcę się zajmować, ale przede wszystkim każdego dnia stwarza możliwość poznawania i wymiany poglądów z mnóstwem ambitnych ludzi z całego świata, którzy nawzajem motywują się do działania dla dobra całego społeczeństwa.