Prof. Andrzej Górski

Fulbright Visiting Scholar

Polski naukowiec, immunolog, profesor nauk medycznych, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, były rektor Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1973 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1978 stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1988 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizuje się w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii i transplantologii. Zawodowo związany z Akademią Medyczną w Warszawie i następnie Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, jest pracownikiem naukowym Instytutu Transplantologii. Od 1996 do 1999 pełnił funkcję rektora tej uczelni.

W 1998 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, wybierany na wiceprezesa PAN na kadencje 2007–2010 i 2011–2014. Wchodzi także w skład Komitetu Bioetyki PAN. Jest także profesorem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, zajmował stanowisko dyrektora tej jednostki (1999–2007). Pełni funkcję redaktora naczelnego periodyku „Archivum Immunologiae & Therapiae Experimentalis”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). Wyróżniony tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006).