Marta Jarczewska

Junior Advanced Research Award

Instytucja: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Instytucja goszcząca: University of California, San Diego, Jacobs School of Engineering

Dziedzina naukowa: Bioelektrochemia
Projekt: Badania nad zastosowaniem nanomotorów w biosensorowych układach pomiarowych

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017

Marta Jarczewska urodziła się i wychowała w Warszawie. W 2007r. ukończyła stołeczne XIV LO im. Stanisława Staszica, a w latach 2007 – 2012 studiowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku biotechnologia w specjalności mikrobioanalityka. W roku akademickim 2009/2010 spędziła semestr na Technical University of Denmark (Dania) w ramach programu LLP – Erasmus. W październiku 2012 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PW i dołączyła do zespołu profesor Elżbiety Malinowskiej. W swojej pracy badawczej skupia się na zastosowaniu kwasów nukleinowych jako warstw receptorowych w biosensorach. W 2014 i 2015 odbyła staże naukowe w grupie dr Eleny Ferapontovej w Interdisciplinary Nanoscience  Center (iNANO) na Aarhus University (Dania). W wolnych chwilach podróżuje, pasjonuje się kinematografią, a także historią i literaturą angielską. W ramach stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award będzie prowadziła badania do projektu „Electrochemical studies on the properties of monolayers” pod kierunkiem profesora Josepha Wanga na University of California, San Diego.