Maciej Wiśniewski

Self-Placed Graduate Student Award

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Instytucja goszcząca: Columbia University, School of International and Public Affairs

Cel wyjazdu: studia magisterskie

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  29/08/2016
Data zakończenia grantu: 16/05/2017

Jakub Wiśniewski od września 2016 roku studiuje administrację publiczną na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (School of International and Public Affairs). W ramach studiów MPA (Master of Public Administration), skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem miejskim, w tym w szczególności na różnych modelach współpracy miast z podmiotami prywatnymi przy realizacji zadań publicznych.

Przed wyjazdem do USA, Jakub spędził dwa lata w Holandii, gdzie pracował w Europejskiej Agencji Kosmicznej przy projekcie Galileo (europejski odpowiednik systemu nawigacji satelitarnej GPS). W tym czasie współpracował z prawnikami, inżynierami i naukowcami z całej Europy przy planowaniu i implementacji międzynarodowych modeli kolaboracji publiczno-prywatnej pomiędzy Agencją, Unią Europejską oraz europejskimi przedsiębiorstwami z branży kosmicznej.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce pracował m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Od początku swojej kariery Jakub koncentrował się na wsparciu instytucji publicznych, w szczególności gmin, uczestnicząc między innymi w kilku z największych polskich projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Po zakończeniu studiów w USA Jakub planuje wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa oraz administracji publicznej w pracy na rzecz aglomeracji miejskich, oferując swoje wsparcie przy planowaniu i implementacji różnych modeli realizacji zadań publicznych.