Karolina Kośmińska

Junior Advanced Research Award

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
Instytucja goszcząca: Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Earth and Environmental Sciences.

Dziedzina naukowa: Geologia.
Projekt: Zastosowanie techniki „Thermoba-Raman-try” do różnych skał średniego i wysokiego stopnia metamorfizmu na przykładzie kaledonidów zachodniego Svalbardu.

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/22/2016
Data zakończenia grantu: 2/22/2017


Jestem absolwentką kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska na AGH, a obecnie kontynuuję naukę w tej samej jednostce na studiach doktoranckich. Prowadzę badania geochronologiczne oraz petrologiczne skał metamorficznych odsłaniających się wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Svalbardu, które prowadzą do określenia wieku i warunków powstawania oraz metamorfizmu tych skał. Projekt ten jest finansowany w ramach grantu Preludium (Narodowe Centrum Nauki), a badania są realizowane we współpracy międzynarodowej z jednostkami naukowymi m.in. z Kanady, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Celem tego projektu jest zaproponowanie modelu ewolucji metamorficznej skał podłoża krystalicznego południowo-zachodniego Svalbardu. Wyniki tych badań przyczynią się do lepszego zrozumienia Kaledonidów Svalbardu, a w szerszej perspektywie Kaledonidów północnego Atlantyku. Poza badaniami w Arktyce, uczestniczę w realizacji projektów dotyczących skał metamorficznych odsłaniających się w Kaledonidach Skandynawskich, a także w Sudetach.