Kamila Kołacińska

Junior Advanced Research Award

Instytucja: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Instytucja goszcząca: Clemson University, Department of Nuclear Engineering

Dziedzina naukowa: Chemia
Projekt: Synteza ekstrakcyjnych żywic scyntylacyjnych do zastosowania w monitoringu ameryku i plutonu w chłodziwie reaktorowym

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/15/2016
Data zakończenia grantu: 5/15/2017

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kontynuuje naukę jako doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, gdzie prowadzi badania nad automatyzacją oznaczeń radionuklidów na potrzeby energetyki jądrowej i monitoringu środowiska przy zastosowaniu technik przepływowych. Dotychczasowe wyniki tych badań były nagradzane zarówno na arenie krajowej (VII Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Lublin), jak i międzynarodowej (19th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques, Fukuoka, Japan). Swoje zainteresowanie energetyką jądrową rozwijała także w obszarze nauk ekonomicznych podejmując się rozważań nad ekonomiką wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, co stanowiło temat jej zeszłorocznej pracy dyplomowej obronionej w Szkole w Głównej Handlowej w Warszawie. Niemniej, największe spełnienie zawodowe czerpie z prowadzenia zajęć Szalonego Naukowca dla najmłodszych. W wolnym czasie wybiera rolki lub zwiedza świat. W Clemson Univerisity jest na dziewięciomiesięcznym stypendium, jako Fulbright Visiting Researcher realizując projekt syntezy żywic scyntylacyjnych dedykowanych do oznaczeń plutonu.