Justyna Janiszewska

Dyrektor Wykonawczy

Justyna jest związana od kilkunastu lat z sektorem pozarządowym. Do momentu objęcia funkcji dyrektora wykonawczego w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pełniła funkcję Prezesa Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze b. ZSRR. W l. 2007-2016 kierowała programem grantodawczym RITA – Przemiany w regionie, a także innymi projektami regrantingowymi realizowanymi w tym okresie przez FED. Wcześniej, w l. 2003-2006 była Sekretarzem Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica – koalicji polskich organizacji działających poza granicami kraju, a następnie w l. 2008-2014 działała w Zarządzie tej organizacji. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów czy Fundacją im. Stefana Batorego. Jest wykwalifikowaną trenerką pracującą w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim, prowadziła warsztaty m.in. z zakresu edukacji globalnej, współpracy międzynarodowej, pracy projektowej i umiejętności trenerskich.Ukończyła politologię ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia licencjackie z zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, edukacją globalną, a także demokratyzacją. W 2014 r. uhonorowana odznaczeniem państwowym – Złotym Krzyżem Zasługi.

Kontakt: