Dr Marta Skrodzka

Senior Award

Instytucja macierzysta: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
Instytucja goszcząca: Catholic University of America, Columbus School of Law

Dziedzina naukowa: Prawo 
Projekt: Mediacja – inteligentne i racjonalne zarządzanie sporem w biznesie szansą na usprawnienie sporów gospodarczych i wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu: 6 stycznia 2017
Data zakończenia grantu: 5 lipca 2017

Dr Marta Janina Skrodzka – ur. w 1981 r. Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek towarzystw i stowarzyszeń o charakterze naukowym, a także Polskiego Centrum Mediacji. Ekspert i współpracownik Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Redaktor Naczelna ogólnopolskiego czasopisma naukowego Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika” oraz członek kolegium redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Edukacja Prawnicza”. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Public Interest Law Initiative. Wyróżniona w 2013 r. medalem Ministra Sprawiedliwości „zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości”, za zasługi związane z rozwojem edukacji prawniczej oraz  popularyzacji pracy pro bono. Otrzymała w 2014 r. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Kierownik trzech grantów badawczych dla młodych naukowców z zakresu mediacji. Członek Polskiego Centrum Mediacji, mediator Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sekretarz Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. Aktywna uczestniczka staży zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, a także autorka i współautorka ponad 75-ciu publikacji poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Prywatnie żona i mama dwóch córeczek – Marysi i Tosi. Zapalony fotograf pół-amator i wielbiciel świeżego powietrza – turystyki wysokogórskiej i długodystansowych wycieczek rowerowych przez Polskę.