Dr Karolina Kremens

Senior Award

Instytucja: Uniwersytet Wrocławski, Katedra Postępowania Karnego
Instytucja goszcząca: University of Connecticut, Criminal Law Clinics

Dziedzina naukowa: Prawo 
Projekt: Władza dyskrecjonalna prokuratora w polskim i amerykańskim postępowaniu karnym.

Czas trwania stypendium: 5 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1.09.2016
Data zakończenia grantu: 31.01.2017

Dr Karolina Kremens jest adiunktem w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorem nauk prawnych (2008) oraz absolwentką studiów LL.M. Uniwersytetu w Ottawie, Kanada (2007). Ukończyła  także aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pracowała jako asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód. Od 2011 roku adwokat.

Studiowała również w Stanach Zjednoczonych – Central Connecticut State University (2005) oraz Finlandii – University of Lapland (2003). Stypendystka Edwarda Barry McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada (2006/2007) oraz stypendystka Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (2013, 2014). Prowadziła wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Aberystwyth, Walia (2013), Exeter, Anglia (2014) oraz Toledo, Hiszpania (2016). W 2014 oraz 2016 przebywała jako Visiting Professor na Uniwersytecie w Ottawie prowadząc zajęcia z przedmiotu Comparative Criminal Procedure.

Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorka kilkudziesięciu prac z zakresu prawa porównawczego, w szczególności anglosaskiego procesu karnego i międzynarodowego postępowania karnego, a także funkcjonowania prokuratury.

Jako stypendystka Fulbrighta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Connecticut będzie realizowała badania nad władzą dyskrecjonalną prokuratora w Polsce i Stanach Zjednoczonych.