Dr Justyna Włodarczyk

Senior Award

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Zakład Literatury Amerykańskiej
Instytucja goszcząca: University of Illinois at Urbana-Champaign, International Forum for U.S. Studies

Dziedzina naukowa: Humanistyka
Projekt: Odgrywanie zwierzęcości/przekraczanie zwierzęcości. Amerykańskie dyskursy szkolenia zwierząt w perspektywie biopolitycznej

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu: 1-Sep-2016
Data zakończenia grantu: 31-May-2017

Justyna Włodarczyk pracuje jako adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  absolwentką MISHu (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) i specjalizuje się w kulturoznawstwie i literaturoznawstwie. Jej praca doktorska (Instytut Anglistyki UW, 2009) zaowocowała publikacją książki Ungrateful Daughters: Third Wave Feminist Writings (Cambridge Scholars, 2010). Od kilku lat interesuje się przede wszystkim animal studies, czyli studiami nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej, śledząc wpływ kultury amerykańskiej na wzorce relacji ze zwierzętami w Polsce. W ostatnich latach była współautorką i współredaktorką książek: Free Market Dogs: The Human Canine Bond in Post-Communist Poland (Purdue University Press, 2016), Po humanizmie: od technokrytyki do animal studies (WN Katedra, 2015) oraz Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce (WN Katedra 2014). W latach 2006/2007 pracowała nad doktoratem w University of Indianapolis w ramach stypendium Fulbright Junior Research Award, a teraz wybiera się do University of Illinois at Urbana-Champaign w ramach Fulbright Senior Research Award. Jest również stypendystką Animals and Society Institute/Wesleyan Animal Studies (2015, Wesleyan University). Publikowała artykuły np. w Society & Animals, Genders, American Studies in Scandinavia, Polish Journal of American Studies.  Jej obecny grant jest związany z pracą nad książką o zmianach w postrzeganiu relacji człowiek-pies w amerykańskich dyskursach szkolenia zwierząt od roku 1840 do czasów obecnych. Ma szczęście łączyć badania ze swoją pasją:  lubi próbować różnych aktywności ze swoimi psami i brała udział w wielu psich sportach: np. w agility, frisbee i pasieniu.