Dr hab. Maciej Wiesner

Senior Award

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
Instytucja goszcząca: University of Texas at Austin, Department of Electrical and Computer Engineering

Dziedzina naukowa: Fizyka
Projekt: Charakteryzacja grafenowych rezonatorów nanoelektromechanicznych otrzymanych na substracie szafirowym pokrytym macierzą lokalnych bramek

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  10/01/2017
Data zakończenia grantu: 9/7/2017

Maciej Tadeusz Wiesner – polski fizyk, doktor habilitowany nauk fizycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia z fizyki ukończył na poznańskim UAM w 1989, gdzie następnie został zatrudniony. Stopień doktorski uzyskał w 1994 na podstawie pracy pt. Relaksacja dielektryczna w krysztale Cd2Nb2O7 w przedziale temperatur od 4.7 K do 300 K. Habilitował się w 2011 z zakresu fizyki na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy o tytule Ferroelastic Crystals and Their Nonlinear Elastic Properties Observed in Frequency Range from Gigahertz to Milihertz. Odbył też szereg zagranicznych wizyt naukowych, m.in. w rosyjskim Joint Institute for Nuclear Research w Dubnej, brytyjskim Rutherford Appleton Laboratory, szwedzkim Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w Göteborgu oraz w fińskim O.V.Lounasma Laboratory Aalto University Technicznego Uniwersytetu w Helsinkach.