Dr Dariusz Piwowarczyk

Junior Award, Senior Award

Instytucja: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
Instytucja goszcząca: University of Pennsylvania, Department of Linguistics

Dziedzina naukowa: Lingwistyka
Projekt: Komputerowe modelowanie zmian fonologicznych i morfologicznych w zastosowaniu do najstarszych języków indoeuropejskich. 

Czas trwania stypendium: 4 miesiące
Data rozpoczęcia grantu:  1-Sep-2016
Data zakończenia grantu: 31-Dec-2016

Dr Dariusz Piwowarczyk

Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award na Uniwersytecie Cornella (2011/2012) oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (2012/2013). Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2013). Pracuje jako adiunkt z doktoratem w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykłada przedmioty językoznawcze na filologii klasycznej i językoznawstwie. Specjalizuje się w gramatyce porównawczej języków indoeuropejskich, zwłaszcza najstarszych poświadczonych grup językowych (starogreckiej, italskiej, anatolijskiej, indoirańskiej). W roku akademickim 2016/2017 przebywa na pobycie badawczym w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Award na Uniwersytecie Pensylwańskim w Filadelfii, gdzie pracuje nad modelowaniem zmian fonologicznych i morfologicznych w najstarszych poświadczonych językach indoeuropejskich przy użyciu metod komputerowych.