Dr Anna Kłonkowska

Senior Award

Instytucja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Instytucja goszcząca: Stony Brook University, Department of Sociology

Dziedzina naukowa: Socjologia
Projekt: Porównanie konceptualizacji męskości wśród transpłciowych mężczyzn w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017

Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Socjolożka, psycholożka, filozofka. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologii płci i ciała. Specjalizuje się w badaniach nad sytuacją społeczną i odbiorem osób transpłciowych, a w szczególności trans-męskością. Od 2010 roku prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych, a także współpracuje Fundacją Trans-Fuzja oraz z Tolerado Gdańsk. Redaktor naczelna pisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Prywatnie: mama dwójki dzieci i zapalona biegaczka. Wybrane najnowsze publikacje: Masculinity: Assigned– Reassigned–Socially Constructed: The Social Reception of Trans Masculinity in Poland, Men and Masculinities, Prepublished July 19, 2016; Making Transgender Count in Poland: Disciplined Individuals and Circumscribed Populations, Transgender Studies Quarterly, Vol. 2, no. 1, 2015; (Trans)mężczyźni, (trans)kobiety i seksualność. O społecznym konstruowaniu seksualności w odniesieniu do osób transpłciowych, InterAlia, Vol. 10, 2015; (z Agnieszką Maj) More-or-less body: the social perception of normativity of the body in Poland. Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology. Vol. 26., issue 2, 2015; (z M. Gajewską) “Belly-stories”. Feminine stories about body, pregnancy and childbirth, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Vol. 16, No. 1, 2015; (z K. Bojarską i K. Witkiem) O płci od nowa. Własna tożsamość oczami osób transpłciowych, Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2015; współtłumaczka (z A. Czerniak) i redaktorka: M. Kimmel. Społeczeństwo genderowe [The Gendered Society, wydanie polskie]. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2015.