Anna Mazurkiewicz

Uniwersytet Gdański

Profesor nadzw. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie sprawuje także funkcję prezeski amerykańskiego towarzystwa naukowego: Polish-American Historical Association (2017-2018).

Jej zainteresowania badawcze obejmują dzieje Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, amerykańsko-polskie relacje dyplomatyczne, polityczną działalność uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej w USA po 1945 r. oraz dzieje zimnowojennej emigracji z tego regionu.

Stażystka i stypendystka m.in. University of Notre Dame, Central European University (Budapeszt), Kościuszko Foundation Scholar (m.in. University of Minnesota), a także programu Fulbright Senior Award.

Jako profesor wizytująca prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Polski i Polonii na State University of New York at Buffalo oraz Valdosta State University (Georgia).

Anna jest absolwentką Programu Fulbrighta z rocznika 2018. W ramach Fulbright Senior Award realizowała projekt badawczy “The National Committee for a Free… – American uses of political exiles during the Cold War” w Stanford University.