Aneta Kluszczyńska

Manager ds. Administracji i Finansów

Aneta zajmuje się w Komisji sprawami finansowo-administracyjnymi. Jest absolwentką studiów magisterskich wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, posiada uprawnienia samodzielnego prowadzenia ksiąg. Dotychczas pracowała w obszarze rozliczeń finansowych środków unijnych, norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w takich organizacjach jak Ministerstwo Infrastruktury, Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Swoje doświadczenie realizowała w rozliczaniu, kontrolowaniu i zarządzaniu środkami dotacyjnymi w programach: Sektorowy Program Operacyjny Transport, Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Organizacji Pozarządowych, Program Obywatele dla Demokracji. W ostatnich latach głównie współpracowała z sektorem pozarządowym w Polsce.

Kontakt: