Aleksandra Pawłowska

Manager ds. PR i Relacji z Absolwentami

Aleksandra jest odpowiedzialna za PR Komisji oraz relacje z absolwentami Programu. Absolwentka Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała Języki Współczesne i Literaturę na Uniwersytecie Concordia w Montrealu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach i instytucjach międzynarodowych oraz polskich. Pracowała m.in. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ SA) gdzie jako Wicedyrektor Departamentu odpowiedzialna była za kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych firm takich jak m.in. LG Philips, LG Electronics, oraz Whirlpool.

Kontakt: