Agnieszka Turło

Junior Advanced Research Award

Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Instytucja goszcząca: Colorado State University w Fort Collins, Veterinary Medical Center

Dziedzina naukowa: Medycyna weterynaryjna
Projekt: Porównanie zmian w profilach biomarkerów metabolizmu kości u koni wyścigowych trenowanych na różnych podłożach

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/30/2016
Data zakończenia grantu: 6/29/2017

Uczestniczka studiów doktoranckich w Zakładzie Patofizjologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Absolwentka tego samego Wydziału, tytuł lekarza weterynarii otrzymała w lutym 2013 roku. W czasie studiów zaangażowała się w praktykę kliniczną ukierunkowaną na leczenie koni, m.in. odbyła letnie staże w Loomis Basin Equine Health Center oraz UC Davis School of Veterinary Medicine w Kalifornii oraz długotrwale współpracowała ze Szpitalem Koni przy Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Czas spędzony na Służewcu w końcowym okresie studiów oraz podczas stażu odbytego po ich ukończeniu zainspirował ją do podjęcia badań z dziedziny patofizjologii układu mięśniowo-szkieletowego u koni wyścigowych. W październiku 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie pod kierownictwem dr hab. Anny Cywińskiej z Zakładu Patofizjologii, kontynuując jej wcześniejszą pracę nad biomarkerami zapalenia u koni sportowych i ich potencjalnym znaczeniem dla przeciążeniowych urazów układu ruchu. Wstępne wyniki pracy doktorskiej opublikowała w uznanych czasopismach naukowych (m.in. PLOS One), odbyła również krótki wyjazd naukowy w ramach programu Erasmus Plus w Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool. Podczas stypendium Fulbrighta odbywanego w Orthopaedic Research Center, Colorado State University, pod opieką prof. Davida Frisbie zamierza rozszerzyć swoje badania nad biomarkerami poprzez porównanie grup koni wyścigowych trenowanych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wyjazd pozwoli jej na realizację zainteresowań naukowych w połączeniu z fascynacji kulturą i literaturą amerykańską oraz wspinaczką skałkową i górską.