Praktyka dziennikarska a współczesne wyzwania: wizyta studyjna do USA.

W ramach programu zrealizowana została wizyta studyjna dla dziennikarek i dziennikarzy z Polski. Grupa 12 osób została zrekrutowana z grona osób aplikujących do programu  “Reporting Complexity”.

Głównym zadaniem tej wizyty było umożliwienie spotkania doświadczonych dziennikarek i dziennikarzy z Polski, z kolegami i koleżankami po fachu z USA. Wymiana doświadczeń pomiędzy nimi, wizyta w prominentnych amerykańskich mediach, dyskusja nt. bieżących wyzwań, poznanie podejść do nich i rozwiązań praktykowanych w świecie dziennikarskim – to elementy wizyty, które towarzyszyły grupie przez całe dwa tygodnie programu. Poszczególne punkty programu zostały doprecyzowane w oparciu o ankiety i rozmowy z grupą uczestników i uczestniczek.

W trakcie wizyty poruszone zostały następujące tematy:

●  Relacje nt. Rosji w czasie wojny – kwestie etyczne i inne dylematy

●  Relacje nt. Ukrainy (z perspektywy Polski i USA)

●  Przeciwdziałanie dezinformacji (w tym teorie spiskowe)

●  Fact-checking (w tym online)

●  Dziennikarstwo danych (prezentowanie danych i ich interpretacja)

●  Przyszłość dziennikarstwa w erze mediów cyfrowych i społecznościowych 

●  Docieranie do młodszych odbiorców (w tym: rola dziennikarstwa w przekazywaniu wartości demokratycznych, edukacja medialna, dziennikarstwo z zakresu finansów dla młodych kobiet)

●  Bezpieczeństwo i dobrostan: zasoby ochrony dla dziennikarzy (w obliczu zagrożeń fizycznych i wirtualnych), trauma w dziennikarstwie,

●  Rola/wpływ dziennikarstwa w kontekście tematów dot. marginalizacji, dyskryminacji, rasizmu, różnorodności i sprawiedliwości społecznej

Grupa odwiedziła Waszyngton i Nowy Jork w dn. 18 marca – 1 kwietnia 2023. Program był bardzo bogaty a grupa – jak podkreślali spotykający się z nią eksperci – bardzo aktywna i z wysoką motywacją do rozwoju. 

Wybrane punkty programu:

●  Wizyty w redakcjach/spotkania z redaktorami bądź kierownictwem mediów: Bloomberg, NPR member station WAMU, Voice of America, Associated Press, the Wall Street Journal;

●  Spotkania z doświadczonymi dziennikarzami, m.in.: Jill Dougherty, Mark Kramer, Barry Newman oraz Devlin Barrett;

●  Dziennikarskie spotkania networkingowe prowadzone przez lokalne koła organizacji Society for Professional Journalists w Waszyngtonie i Nowym Jorku;

●  Spotkania z ekspertkami i ekspertami w tym z Niną Jankowicz i Lindą Roth;

●  Wizyty na uniwersytetach prowadzących zajęcia z dziennikarstwa oraz spotkania z osobami z instytucji wspierających edukację: Hofstra University’s school of communications, National Endowment for Democracy (Eastern European media experts).

Grupa była bardzo zadowolona z realizowanego programu:

“Nie uwierzyłabym, że tyle można się dowiedzieć w dwa tygodnie –  tylu ciekawych i zróżnicowanych rozmówców poznać.”  

– Joanna Cieśla-Hanke, Tygodnik Polityka

To była jedna z największych dziennikarskich przygód w moim życiu.

Dominik Uhlig, Gazeta Wyborcza | Biqdata.pl
Related Posts
Loading...
Skip to content