0 Stypendiów łącznie
0 Naukowcy
0 Doktoranci
0 Studenci

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 19 takich stypendiów.

Instytucja macierzysta: Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice
Instytucja goszcząca: University of Utah, Institute for Clean and Secure Energy, Salt Lake City

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Mechanika i Eksploatacja Maszyn
Cel: stypendium badawcze
Projekt: Rozwój wielofazowego modelu numerycznego pozwalającego na modelowanie procesu spalania oraz fluidyzacji w dużej skali.

Wojciech Adamczyk fotoDr inż. Wojciech Adamczyk jest adiunktem w Instytucie Techniki Cieplnej wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2014 roku w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Swoją pracę doktorską realizował w ramach Projektów Strategicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W trakcie realizacji pracy doktorskiej odbył kilka staży w zagranicznych ośrodkach badawczych tj. VTT Finland Research Center of Finland, International Flame Research Foundation. W trakcie studiów magisterskich odbywał staże zagraniczne w takich firmach jak MTU Aero Engine czy Rolls-Royce Deutschland. W trakcie drugiego stażu realizował pracę magisterską na potrzeby firmy Rolls-Royce Deutschland w ramach programu Erasmus. Ponadto jest laureatem nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz finalistą międzynarodowych konkursów takich jak ECOMASS 2014.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
Instytucja goszcząca:
Harvard University, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Cambridge

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 stycznia 2018
Czas zakończenia stypendium:
15 lipca 2018

Dziedzina: Stosunki Międzynarodowe
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

Dr Alicja CuranovicDr Alicja Curanović jest doktorem nauk politycznych, adiunktem w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowanie badawcze: polityka zagraniczna Rosji, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej i Europie Środkowo-Wschodniej, religia, kultura, tożsamość w stosunkach międzynarodowych.

Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców. Prowadziła badania m.in. na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Stanforda, MGIMO, Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nauk Humanistycznych. Publikowała m.in. w “Politics and Religion”, “Nationalities Papers” or “Religion, State and Society”. Jej monografia “The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy” ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge w 2012 roku.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Łódź
Instytucja goszcząca:
University of Maryland School of Public Policy, Center for International and Security Studies, College Park

Czas rozpoczęcia stypendium: 10 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
10 lutego 2018

Dziedzina: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Rola i miejsce Kaukazu w strategicznych kalkulacjach Iranu – wymiar polityczny, militarny i gospodarczy.

Dr Robert Czulda FulbrightAdiunkt Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych). Stypendysta programu Departamentu Stanu “Young Leader Dialogue” (2010-2011), wizytujący wykładowca uniwersytetów w Iranie, Brazylii, Irlandii, Turcji, Indonezji, na Słowacji i Litwie, a także National Cheng-chi University. Dziennikarz niezależny i współpracownik IHS Jane’s. Badania skoncentrowane na bezpieczeństwie międzynarodowym, Iranie i Bliskim Wschodzie. Regularnie odwiedza Iran.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Warszawa
Instytucja goszcząca:
Indiana University, Department of Psychological and Brain Sciences, Bloomington

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Genetyka zachowania
Cel:
stypendium dydaktyczno-badawcze
Projekt:
Identyfikacja efektów interakcji między zmiennością w genach związanych z osią HPA a czynnikami środowiskowymi w odniesieniu do problemów internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.

Dr Wojciech DraganDr hab. Wojciech Łukasz Dragan jest absolwentem biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, stopnie doktora i doktora habilitowanego z psychologii uzyskał odpowiednio w 2005 i 2015 roku. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki zachowania, psychologii różnic indywidualnych i psychometrii. Laureat prestiżowych nagród naukowych – m.in. nagrody naukowej tygodnika „Polityka”, nagrody im. Andrzeja Malewskiego oraz nagrody Teofrasta miesięcznika „Charaktery” (przyznaną za rozprawę habilitacyjną Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.). Właściciel dwóch małych piesków, miłośnik opery.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Warszawa
Instytucja goszcząca:
University of Colorado-Boulder, Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, Boulder

Czas rozpoczęcia stypendium: 8 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
7 czerwca 2018

Dziedzina: Kryminalistyka
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Zapobieganie radykalizacji, przemocy i terroryzmowi: znaczenie nowoczesnych technologii i informacji ze źródeł otwartych (białego wywiadu w sieciach społecznościowych) dla zwalczania ekstremizmu.

Kacper GradońDr Kacper Gradoń jest adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW, oraz pełni obowiązki Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje również stanowisko Associate Visiting Professor w UCL Department of Security and Crime Science (od 2010 r.) W 2012 r. władze University College London nadały mu tytuł UCL Honorary Senior Research Associate.

Jego praca magisterska (2000) i doktorska (2008, z wyróżnieniem) poświęcone były zagadnieniom zabójstwa wielokrotnego, analizie kryminalnej i profilowaniu nieznanych sprawców przestępstw. Kacper Gradoń ma ponad 14 lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i kryminologii (w tym oględzin miejsca zdarzenia, analizy kryminalnej, śledztw w sprawach zabójstw i pracy operacyjnej), które zdobył w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (łącznie ok. 7 lat doświadczenia z pracy za granicą). Dr Gradoń prezentował wyniki swoich badań podczas ponad 90 konferencji, szkoleń i sympozjów naukowych i policyjnych w Europie i Ameryce Północnej.

Dr Kacper Gradoń był przez trzy lata pracownikiem Komendy Głównej Policji w Warszawie, gdzie odpowiedzialny był m.in. za tworzenie systemów analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego w polskiej policji. Jest absolwentem kursu negocjacji kryzysowych/zakładniczych London Metropolitan Police (Specialist Operations Training of Hostage Negotiations). Ukończył także kilka innych specjalistycznych szkoleń policyjnych prowadzonych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), Policję Holenderską, Guardia di Finanza, Bundeskriminalamt, Royal Ulster Constabulary i Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Kacper Gradoń był trzykrotnie nagradzany stypendiami Canadian International Development Agency, kierował samodzielnie trzema projektami badawczymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystając ze stypendium MNiSW „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Polskich Naukowców” doprowadził do nawiązania rozwijającej się współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z University College London. Jest laureatem Pierwszej Nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stypendium dla Młodych Kryminalistyków za Wybitne Osiągnięcia z Dziedziny Kryminalistyki (2008), Stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w Konkursie „Nowoczesny Uniwersytet” (2009), oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2011). W roku 2014 został nagrodzony grantem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR “SIMS” (Science Infrastructure Management Support) przeznaczonym na miesięczny staż szkoleniowy w Instytucie Fraunhofera (Fraunhofer-Gesellschaft) i w laboratoriach badawczych IBM T.J. Watson Research Center (USA).

Dr Gradoń wykładał i zajmował stanowiska Visiting Professor w uczelniach takich jak University College London, University of Colorado at Boulder, University of Southern California, John Jay College of Criminal Justice – CUNY, University of Greenwich i Memorial University of Newfoundland. Współpracuje również z Harvard University Law School: Berkman Center for the Internet & Society, oraz z Uniwersytetem Stanforda. Współtworzył pierwsze w Polsce zajęcia praktyczne poświęcone analizie miejsca zdarzenia znane pod nazwą “CSI: Warsaw”.

Wolny czas poświęca na wspinaczkę górską, biegi długodystansowe (w tym na dystansie maratońskim), narciarstwo pozatrasowe i skitouring, a także kolekcjonowanie płyt winylowych z lat 60. i 70.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Kraków
Instytucja goszcząca:
University of Puerto Rico, Department of English, College of Humanities, San Juan

Czas rozpoczęcia stypendium: 2 stycznia 2018
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2018

Dziedzina: Socjologia narodu i grup etnicznych; socjologia języka Cel: stypendium badawcze
Projekt:
Język, styl życia i tożsamość. „Dyglosja stylu życia” w Portoryko.

Dr Anna Kaganiec-Kamieńska jest adiunktem w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Anglistka i hispanistka (UŚ), doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (UJ). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na relacji między językiem a tożsamością oraz na polityce językowej w Portoryko, Ameryce Łacińskiej i USA. Zajmuje się także grupą Hispanic/Latino w Stanach Zjednoczonych.

Instytucja macierzysta: Instytut Energetyki, Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Warszawa
Instytucja goszcząca:
University of California, National Fuel Cell Research Center, Irvine

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Ogniwa paliwowe
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Ocena możliwości zastosowania elektrochemicznych systemów konwersji energii do wsparcia odnawialnych źródeł energii o nieprzewidywalnym charakterze podczas pracy dynamicznej.

Jakub KupeckiDr inż. Jakub Kupecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Uniwersytetu Islandzkiego (The School for Renewable Energy Science) oraz University of California – Berkeley, Haas School of Business.

W pracy naukowej zajmuje się wysokotemperaturowymi procesami elektrochemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw paliwowych SOFC (solid oxide fuel cell). Zainteresowania obejmują modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe złożonych procesów związanych z transportem masy i energii, reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi. Twórca szeregu nowych modeli obliczeniowych, które były i są wykorzystywane w tworzeniu i optymalizacji prototypowych instalacji energetycznych z ogniwami paliwowymi, w tym pierwszego polskiego prototypu mikro-elektrociepłowni. Podczas pobytu w National Fuel Cell Research Center, University of California – Irvine prowadzić będzie badania nad możliwością stosowania wysokotemperaturowej elektrolizy (SOEC) do stabilizacji systemu energetycznego ze znaczącym udziałem odnawialnych źródeł energii o niestabilnym charakterze pracy.

Obecnie kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych w Instytucie Energetyki (IEN) oraz wykładowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Instytucja macierzysta: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Katedra Filologii Angielskiej, Łódź
Instytucja goszcząca:
University of Memphis, Department of Psychology, Memphis

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Twórczość autobiograficzna, badania nad śmiercią i żałobą
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Literackie, kulturowe i terapeutyczne aspekty i znaczenie współczesnych pamiętników żałoby.

Katarzyna Małecka fotoJestem kierownikiem Katedry Filologii Angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Studiowałam na Uniwersytecie w Toledo w Stanach Zjednoczonych. Tam uzyskałam tytuł magistra z dziedziny literatury brytyjskiej i amerykańskiej (2003). W 2005 roku obroniłam doktorat dotyczący literatury amerykańskiej (Uniwersytet Łódzki). W 2008 roku uzyskałam prestiżowe stypendium badawcze Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu, gdzie pracowałam nad projektem zatytułowanym “Biblioterapeutyczne aspekty radzenia sobie ze śmiercią i stratą w literaturze dziecięcej”. Jestem autorką jednej z niewielu opublikowanych monografii dotyczących współczesnego poety Galwaya Kinnella, zatytułowanej „Śmierć w dziełach Galwaya Kinnella” (Cambria Press, 2008), a także wielu artykułów na temat śmierci i żałoby w filmie oraz literaturze. Moje główne zainteresowania badawcze obejmują żałobę i terapeutyczne aspekty pisania podczas żałoby. Mój projekt stypendialny fundowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta koncentruje się na terapeutycznej funkcji pamiętników żałoby i jego głównym celem jest połączenie dwóch dziedzin: badań literackich oraz psychologii – w jej najbardziej praktycznym wymiarze. Moje pozanaukowe zainteresowania związane są z ogólnie pojętym zdrowym stylem życia: uwielbiam jazdę na rowerze, jogę, pieczenie bezglutenowych brownies oraz studiowanie różnych aspektów lenistwa w amerykańskiej literaturze i filmie.

Instytucja macierzysta: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Warszawa
Instytucja goszcząca:
Stanford University, Department of English, Stanford

Czas rozpoczęcia stypendium: 8 stycznia 2018
Czas zakończenia stypendium:
8 maja 2018

Dziedzina: Socjologia literatury
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Przełom literacki widziany z góry. Ilościowa historia literatury polskiej (1989-2000).

Maciej Maryl fotoDr. Maciej Maryl in an Assistant Professor and Deputy Director of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences; founding head of the Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Literary scholar, sociologist, translator. He graduated from University of Warsaw in Polish Philology and Applied Social Sciences. He completed the “Artes Liberales” Academy program and attended doctoral studies at the Graduate School for Social Research (GSSR). He was awarded scholarships of the Ministry of Science and Higher Education, the Foundation for Polish Science and the Fulbright Junior Advanced Research Grant. In 2013 he defended the Ph.D. thesis dedicated to the literary life online. His research interests cover literary communication, multimedia writing, digital editorship, digital humanities and relationships between technology and culture. More info and publications: http://maryl.org/en/

Instytucja macierzysta: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa
Instytucja goszcząca:
New York University, Leonard N. Stern School of Business, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2018

Dziedzina: Ryzyko kredytowe
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Porównanie lasów decyzyjnych oraz innych metod klasyfikacji zdarzeń rzadkich w obszarze ryzyka kredytowego.

Anna MatuszykDr hab. Anna Matuszyk jest adiunktem w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie doktora habilitowanego (specjalizacja: finanse), uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od kwietnia 2006 r. Do września 2008 r. pracowała jako researcher na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. W tym okresie prowadziła badania związane z ryzykiem kredytowym i brała udział w projektach biznesowych dla instytucji finansowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują ryzyko kredytowe, w szczególności metodę credit scoring. Wyniki jej badań zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach i były prezentowane na wielu międzynarodowych konferencjach. Prowadzi również kursy i doradza instytucjom finansowym w zakresie ryzyka kredytowego.

Instytucja macierzysta: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa
Instytucja goszcząca:
University of Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 listopada 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 lipca 2018

Dziedzina: Socjologia wsi
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Doświadczenia aktywnego starzenia się starszych migrantów wewnętrznych w różnych środowiskach lokalnych na obszarach niemetropolitalnych.

Ilona Matysiak fotoIlona Matysiak uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wchodzi także w skład zespołu badaczy Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe dr Matysiak obejmują problematykę zmian demograficznych, płci kulturowej oraz społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Dr Matysiak brała udział w wielu międzynarodowych badaniach porównawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej. Aktualnie kieruje projektem badawczym dotyczącym młodych dorosłych z wyższym wykształceniem mieszkających na obszarach wiejskich w Polsce, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. W ostatnim czasie dr Matysiak odbyła staże badawcze w Rural Sociology Group na Uniwersity of Wageningen w Holandii oraz w Social Innovation Centre na Uniwersytecie San Andrés w Buenos Aires w Argentynie. W latach 2009 i 2012 uczestniczyła w szkole letniej ICPSR na University of Michigan.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Gdańsk
Instytucja goszcząca:
Stanford University, Center for Russian, East European & Eurasian Studies, Stanford

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 stycznia 2018

Dziedzina: Historia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Narodowy Komitet na rzecz wolnej… – wykorzystanie uchodźców politycznych przez Amerykanów w czasie zimnej wojny.

Anna Mazurkiewicz fotoDr hab. Anna Mazurkiewicz, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Polsko Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (2017-2018), jest autorką książek poświęconych reakcji Stanów Zjednoczonych na wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w latach 1947 i 1989 oraz na temat roli uchodźców politycznych z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954). Jej zainteresowania naukowe obejmują historię Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, relacje dyplomatyczne amerykańsko-polskie, amerykański system medialny, politykę USA wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, działalność polityczną uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej w USA, a także dzieje emigracji politycznej z tego regionu w latach 1945-1989. Mazurkiewicz odbyła staże naukowe na uniwersytetach Notre Dame, Central European University (Budapeszt), a także jako Kościuszko Foundation Scholar na University of Minnesota oraz State University of New York, Buffalo.

Instytucja macierzysta: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk
Instytucja goszcząca:
University of California, Department of Economics, Center for Labor Economics, Berkeley

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 lutego 2018
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Ekonomia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Wpływ wystawienia na konkurencję zagraniczną oraz globalnego podziału pracy na różnorodność produktów na rynku – doświadczenia krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Aleksandra Parteka fotoDr hab. inż. Aleksandra Parteka specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej (handel międzynarodowy, wpływ handlu i procesów integracyjnych na rynki pracy, wzrost ekonomiczny, empiryczne analizy produktywności). Absolwentka Sussex University (Brighton, Wielka Brytania; 2006), Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003).  W 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy), od 2016 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od 2008r. zatrudniona w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG).  W roku akademickim 2011/2012 przebywała na podoktorskim stażu naukowym na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (program Start), MNiSW (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, program Mobilność Plus), CERGE-EI; wielokrotna laureatka nagród J.M. Rektora PG., lauratka nagrody Narodowego Banku Austrii. Autorka/współautorka publikacji w czasopismach JCR (m.in. Review of World Economics, World Economy, Economics of Transition, Journal of Macroeconomics, Journal of Productivity Analysis,  Scientometrics, Emerging Markets Finance and Trade, Empirica); kierownik wielu projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (NCN, NBP) i zagranicznych. Stypendystka Komisji Fulbrighta (Fulbright Senior Award – staż naukowy w UC Berkeley, 2018).

Instytucja macierzysta: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Białystok
Instytucja goszcząca:
Fordham University – Lincoln Center Campus, English, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
28 lutego 2018

Dziedzina: Literatura amerykańska
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Urok nieszczęścia: poetyka dokumentu i doświadczenie graniczne w dziele Charlesa Reznikoffa.

Jacek Partyka pracuje jako adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jego zainteresowania badawcze obejmują intertekstualność, prozę na temat Holokaustu i dwudziestowieczną poezję amerykańską. Jako stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku pracuje obecnie nad książką poświęconą wykorzystaniu dokumentacji procesowej w twórczości Charlesa Reznikoffa.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią, Warszawa
Instytucja goszcząca:
University of California, Berkeley, Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, Berkeley

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Historia Europy Wschodniej i ZSRR
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Sowiecka polityka historyczna wobec nauk historycznych w krajach słowiańskich bloku wschodniego w latach 1945-1989.

Instytucja macierzysta: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Warszawa
Instytucja goszcząca:
University of Maryland, Roshan Institute for Persian Studies, College Park

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 października 2017
Czas zakończenia stypendium:
15 lutego 2018

Dziedzina: Ruchy społeczne
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Mobilizacja i demobilizacja ruchów społecznych. Ruch pracowniczy w Iranie w latach 1978-2015.

Rachela Tonta fotoRachela Tonta jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, a obecnie jest pracownikiem badawczym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu „Islamizm i pluralizm – ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie” prowadziła badania terenowe w obu krajach. W 2013 roku otrzymała dziesięciomiesięczne stypendium od rządu polskiego oraz irańskiego, które umożliwiło jej naukę języka perskiego oraz prowadzenie badań w Islamskiej Republice Iranu. W trakcie swojej dotychczasowej pracy naukowej odwiedziła również wiele innych państw tego regionu. Jej zainteresowania naukowe obejmują: ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce, ruch pracowniczy w Iranie, relacje między religią i polityką w Iranie, społeczności szyickie w świecie arabskim, rola Hezbollahu w polityce wewnętrznej Libanu.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Jagielloński, Zakład Filozofii i Bioetyki, Kraków
Instytucja goszcząca:
Harvard University, Harvard Medical School, Center for Bioethics, Boston

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 maja 2018

Dziedzina: Filozofia, bioetyka
Cel:
stypendium badawcze
Projekt: Dzieci w onkologicznych badaniach klinicznych fazy 1. Ryzyko i korzyści społeczne.

Marcin Waligóra fotoDr Marcin Waligóra jest adiunktem w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kieruje zespołem naukowym REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group (remedy.edu.pl). Zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie, w szczególności badaniami w pediatrii i onkologii.

Instytucja macierzysta: Politechnika Gdańska, Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Gdańsk
Instytucja goszcząca:
California State University, Department of Physics, Fullerton

Czas rozpoczęcia stypendium: 28 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
28 czerwca 2018

Dziedzina: Fizyka atomowa i molekularna
Cel:
stypendium badawcze
Projekt: Badania eksperymentalne w zderzeniach elektronów o niskiej energii z cząsteczkami w fazie gazowej.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
Instytucja goszcząca:
University of California, Department of Environmental Science and Policy, Davis

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 maja 2018

Dziedzina: Ekologia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt:
Typy osobowości u zwierząt, które roznoszą nasiona, oraz ich konsekwencje dla roślin.

Rafał Zwolak fotoDr hab. Rafał Zwolak jest adiunktem na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorat obronił na University of Montana (2008). Laureat stypendiów Fundacji Nauki Polskiej (2009, 2014), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2011), kierownik kilku grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki oraz członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk.

Rafał Zwolak specjalizuje się w badaniach ekologii lasu oraz oddziaływań pomiędzy roślinami i zwierzętami (szczegóły na stronie http://rzwolak.home.amu.edu.pl). Ostatnio bada również, jak różnice pomiędzy osobnikami wpływają na przebieg i wynik procesów ekologicznych: tradycyjnie uważano, że cała ważna zmienność występuje pomiędzy gatunkami, a osobniki tego samego gatunku można traktować jako identyczne. Tym niemniej, wyniki nowszych badań wskazują na kluczową rolę zmienności wewnątrzgatunkowej w wielu oddziaływaniach ekologicznych. Jako stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Rafał Zwolak będzie badał wpływ indywidualnych różnic w zachowaniach zwierząt (tzw. „osobowości zwierząt”) na roznoszenie nasion.

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Program to trwające od 3 do 12 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych po doktoracie, na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej małe amerykańskie uczelnie wyższe. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 1 takie stypendium.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa
Instytucja goszcząca:
Wagner College, Staten Island, New York

Czas rozpoczęcia stypendium: 14 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
26 maja 2018

Dziedzina: antropologia społeczna, filozofia
Cel:
stypendium dydaktyczne

Kamil Wielecki fotoDr Kamil Wielecki jest adiunktem na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem dwóch kierunków na tej uczelni: ukończył etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię. Prowadził długoterminowe badania terenowe w Mołdawii, Kirgistanie i Rosji. Był stypendystą MEN w na Narodowym Uniwersytecie Kirgiskim w Biszkeku (2005) i stypendystą programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2005-2006). Odbył też długoterminowe staże naukowe w Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie (2011-2012) i na Central European University w Budapeszcie (2013). W roku 2017-18 w ramach stypendium Komisji Fulbrighta będzie wykładał na Wagner College w Nowym Jorku.

Jest autorem ponad 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się po polsku, rosyjsku i angielsku. Jego zainteresowania skupiają się wokół studiów postsocjalistycznych, antropologii ekonomicznej i filozoficznej oraz studiów nad globalizacją i kapitalizmem.

Profil naukowy: psychologia.academia.edu/kamilwielecki

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Śląski, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Katowice
Instytucja goszcząca:
University of Washington, Seattle

Czas rozpoczęcia stypendium: 16 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
15 marca 2018

Dziedzina: Filmoznawstwo
Cel:
stypendium dydaktyczne

Dr Justyna BudzikDr Justyna Hanna Budzik jest adiunktem w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa uzyskała w 2012 roku. W roku 2016/17 była lektorką języka polskiego jako obcego w Institut de langues et civilisations orientales w Paryżu. Laureatka głównej nagrody w I edycji Konkursu im. Inki Brodziej-Wald na pracę doktorską z dziedziny współczesnej humanistyki (2013). Autorka książek “Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina” (Katowice 2015), “Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina” (Katowice 2012) oraz artykułów z zakresu estetyki i dydaktyki filmu. Współredaktorka (wraz z Iloną Copik) tomu “Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk” (Katowice 2015). Zawodowo i badawczo zajmuje się przede wszystkim edukacją filmową, współpracuje z licznymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, m. in. z Filmoteką Szkolną, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej. Prowadzi edukacyjny blog: www.lekcjeofilmie.pl. Działa w Fundacji dla Filmu i Fotografii w Katowicach (www.fundacja3f.org).

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wrocław
Instytucja goszcząca:
University of Illinois, Chicago

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 stycznia 2018
Czas zakończenia stypendium:
15 maja 2018

Dziedzina: Literaturoznawstwo
Cel:
stypendium dydaktyczne

Mateusz Świetlicki photoMateusz Świetlicki jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Slawista i anglista. Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki (Instytut Filologii Słowiańskiej, UWR), związany z Pracownią Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej (Instytut Filologii Angielskiej, UWR). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? (2016). Współredaktor  “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (Special Issue vol. 1 (5): Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric). Stypendysta Uniwersytetu Harvard (USA) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Jego zainteresowania badawcze obejmują studia nad kulturą i popkultura, studia genderowe, literaturę dziecięca i młodzieżową oraz historię USA.

Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright Junior Advanced Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 9 takich stypendiów.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wrocław
Instytucja goszcząca: 
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 marca 2018

Dziedzina: Komunikacja społeczna
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Przekaz reklamowy w kontekście interkulturowym. Porównanie recepcji reklam adaptowanych.

Martyna GlinieckaMartyna Gliniecka jest wykładowcą na kierunkach Komunikacja Wizerunkowa oraz Communication Management na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na kierunku Grafika na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy doktorskiej bada przekaz w kontekście reklamy interkulturowej. Część badań do pracy zrealizowała podczas stypendium na Waseda University w Tokio. Inne zainteresowania badawcze to kreatywność i reklama subwersywna.

 

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław
Instytucja goszcząca:
New York University, Department of English, New York
University of California, Department of English, Santa Barbara

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium: 
28 lutego 2018

Dziedzina: Wiedza o mediach i kulturze cyfrowej
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego.

Aleksandra Kil fotoAleksandra Kil jest doktorantką w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członkinią Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr. Przygotowuje pracę doktorską o epistemologicznym wymiarze technologii medialnych w badaniach humanistycznych (Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego). Współautorka książki „Issue Mapping for an Ageing Europe”, współredaktorka „Kultury nie-ludzkiej” (kontakt: [email protected]).

Instytucja macierzysta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Neurofizjologii, Warszawa
Instytucja goszcząca: 
Dartmouth College, Department of Psychological and Brain Sciences, Hanover

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 kwietnia 2018

Dziedzina: Neurofizjologia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Neuronalne korelaty przetwarzania informacji o własnej osobie.

Ilona Kotlewska fotoIlona Kotlewska jest neurobiologiem, neuropsychologiem, doktorantką Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Laureatka stypendium ETIUDA przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest absolwentką Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie łączyła psychologię i biologię z wieloma innymi dziedzinami nauki. Już w 2010 roku odbyła swoje pierwsze roczne stypendium zagraniczne w Hiszpanii, gdzie w laboratorium prof. Carlesa Escera prowadziła badania nad percepcją dźwięków. Obecnie realizuje badania nad samoświadomością oparte o techniki neuroobrazowania.

Instytucja macierzysta: Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Warszawa
Instytucja goszcząca:
Pennsylvania State Universit,y Department of Architecture, State College

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 października 2017
Czas zakończenia stypendium: 
30 czerwca 2018

Dziedzina: Architektura
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Ograniczenia zastosowania przemysłowej indywidualizacji w budownictwie mieszkaniowym.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Zakład Literatury Amerykańskiej, Warszawa
Instytucja goszcząca:
State University of New York at Buffalo, Department of English, Buffalo

Czas rozpoczęcia stypendium: 20 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium: 
19 maja 2018

Dziedzina: Literatura amerykańska
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Podmiot korpor(e)alny w dziełach Miny Loy i Adrienne Rich.

Joanna Mąkowska fotoJoanna Mąkowska jest absolwentką Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom magistra z wyróżnieniem). Obecnie doktorantka i wykładowczyni w Zakładzie Literatury Amerykańskiej IA UW. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką cielesności oraz związkami między polityką a estetyką w modernistycznej i postmodernistycznej poezji amerykańskiej. Autorka artykułów poświęconych twórczości Miny Loy, Adrienne Rich oraz filozofii nowego materializmu.

W 2015 roku otrzymała grant European Association for American Studies, w ramach którego prowadziła badania na Uniwersytecie Yale. Stypendystka JFK Institute for North American Studies w Berlinie. Członkini Polish Association for American Studies. Tłumaczka i lektorka języka angielskiego. Jako stypendystka programu Fulbrighta (2017-2018) będzie pracować nad ukończeniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. Cristanne Miller na State University of New York, Buffalo.  

Instytucja macierzysta: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice
Instytucja goszcząca: 
Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemical Engineering, Cambridge

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 marca 2018
Czas zakończenia stypendium: 
31 sierpnia 2018

Dziedzina: Inżynieria środowiska
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Adsorpcja metali ciężkich w zewnętrznym polu elektromagnetycznym.

Krzysztof RajczykowskiAbsolwent wydziału chemicznego oraz wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Biotechnologia. Obecnie doktorant na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskie w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków. Podstawowe pole zainteresowań badawczych stanowią różnorodne metody usuwania metali ciężkich z wody oraz ścieków, zastosowanie metod Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej w analizie próbek środowiskowych oraz oddziaływania silnych zewnętrznych pól elektromagnetycznych na procesy inżynierii chemicznej i środowiskowej. W ramach swojej pracy doktorskiej zajmuje się analizą wpływu silnych zewnętrznych pól elektromagnetycznych na procesy adsorpcyjne ze szczególnym uwzględnieniem adsorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej, Poznań
Instytucja goszcząca: 
University of California-Berkeley, Department of Political Science

Czas rozpoczęcia stypendium: 15 października 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 czerwca 2018

Dziedzina: Ekonomia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Rola państwa w amerykańskiej gospodarce mieszanej po globalnym kryzysie ekonomicznym 2008-2010.

Rafał Szymanowski fotoJestem absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuję się w międzynarodowej ekonomii politycznej i związkach między światem polityki a gospodarki. Projekt realizowany w trakcie stypendium stanowi część mojej rozprawy doktorskiej poświęconej polityce Stanów Zjednoczonych i Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku. Celem moich badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy działania polityczne podjęte w reakcji na współczesny kryzys pozostawiły po sobie trwałą spuściznę instytucjonalną w amerykańskim modelu ekonomii politycznej. Próbuję osadzić moje analizy w szerszym kontekście najważniejszych pokryzysowych wyzwań rozwojowych, takich jak sekularna stagnacja i niski wzrost gospodarczy. Badam wpływ tych zjawisk na architekturę współczesnego państwa dobrobytu oraz procesy zachodzące na scenie politycznej. Interesuje mnie także popularyzacja wiedzy i przekraczanie granic między nauką a gospodarką. Jako doktorant uczestniczyłem w licznych projektach poświęconych ekosystemom innowacji, transferowi wiedzy i technologii, finansowaniu B+R i modelowi studiów doktoranckich w Polsce. W trakcie studiów prowadziłem autorski program w lokalnej stacji radiowej. Szkolenia zawodowe odbywałem m.in. w School of Business University of Alberta w Kanadzie oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus studiowałem również w Hochschule für Wirtschaft und Recht w Berlinie.

Instytucja macierzysta: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Kraków
Instytucja goszcząca:
University of California-Berkeley, College of Environmental Design

Czas rozpoczęcia stypendium: 1 grudnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
31 sierpnia 2018

Dziedzina: Architektura i urbanistyka
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Mikro i nano litografia w procesach projektowych struktur architektonicznych.

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Warszawski, Katedra Mikroekonomii, Warszawa
Instytucja goszcząca: 
Clark University, Department of Economics, Worcester

Czas rozpoczęcia stypendium: 7 luty 2017
Czas zakończenia stypendium: 
31 sierpnia 2018

Dziedzina: Mikroekonomia
Cel:
stypendium badawcze
Projekt
: Poprawność motywacyjna w badaniach wyceny opartych na preferencjach deklarowanych.

Ewa Zawojska fotoEwa Zawojska jest doktorantką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca doktorska dotyczy metod preferencji deklarowanych stosowanych do wyceny wartości dóbr nierynkowych, czyli takich dóbr, które nie podlegają transakcjom rynkowym, a zatem nie można określić ich wartości na podstawie ceny rynkowej. Przykładami takich dóbr są dobra publiczne takie jak czysta woda morska w Bałtyku czy kulturowa wartość teatrów. Metody preferencji deklarowanych oszacowują wartość dóbr w oparciu o dane z ankiet. W swojej pracy Ewa bada, jak treść takich ankiet (rodzaj przedstawionej informacji, format pytań, itp.) wpływa na to, czy respondenci ujawniają swoje prawdziwe preferencje. Ankiety preferencji deklarowanych odgrywają ważną rolę w oszacowywaniu korzyści do analiz kosztów i korzyści przy ocenie efektywności projektów publicznych, jak również w określaniu wartości strat wywołanych szkodami dla środowiska (np. wyciek ropy naftowej). Literatura poddaje jednak w wątpliwość, czy respondenci ujawniają w ankietach swoje prawdziwe preferencje, ponieważ ankiety te z reguły nie dostarczają respondentom ekonomicznie uzasadnionych bodźców, aby odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą. Praca doktorska Ewy sprawdza, czy brak takich bodźców prowadzi do obciążonych oszacowań wartości dóbr nierynkowych.

Przed rozpoczęciem studiów doktorskich w 2013 roku Ewa uzyskała dwa tytuły magistra: na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują modelowanie preferencji konsumentów, mikroekonomię i wycenę wartości dóbr nierynkowych. W wolnym czasie jeździ konno, chodzi po górach oraz tańczy tańce latynoamerykańskie.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. W roku akademickim 2017-2018 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia oraz 8 przedłużeń stypendiów na kolejny rok akademicki.

Absolwent uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Kraków

Czas rozpoczęcia stypendium: 21 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
20 maja 2018

Uczelnia goszcząca: University of Maryland, School of Public Policy, College Park
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.S. in Public Policy)

Wojciech KrawczykNazywam się Wojciech Krawczyk i pochodzę z Kozienic. Moje zainteresowania skupiają się na energetyce dlatego podczas studiów na UMD będę specjalizował się w tej dziedzinie.

Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończyłem specjalność Konstrukcje Inżynierskie. W czasie liceum oraz studiów dwukrotnie uczyłem się poza granicami Polski, w celu lepszego zrozumienia relacji międzynarodowych. Dzięki temu ukończyłem liceum w Polsce oraz USA. Podczas programu wymiany studenckiej wyjechałem do Seulu na Uniwersytet Hanyang oraz odbyłem staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu.

Od tego czasu, byłem zawodowo zaangażowany w budowę różnych strategicznych konstrukcji. Moje ostatnie projekty budowy elektrowni umożliwiły mi pracę w różnych regionach Świata w odmiennych kulturowo zespołach. Do tej pory pracowałem lub studiowałem w Polsce, USA, Korei Południowej, Niemczech, Filipinach oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W wolnym czasie uwielbiam uprawiać i oglądać sport. Jestem fanem koszykówki, lubię także narciarstwo, piłkę nożną, tenis oraz żeglarstwo. Dodatkowo chętnie zdobywam nowe umiejętności oraz poszerzam swoją wiedzę.

Otrzymanie stypendium od Komisji Fulbrighta jest dla mnie wyróżnieniem i motywacją do ciężkiej pracy.

Absolwent uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Elektroniki, Kraków

Czas rozpoczęcia stypendium: 22 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
21 czerwca 2018

Uczelnia goszcząca: University of California, Department of Electrical Engineering, Los Angeles
Cel wyjazdu: studia doktoranckie (Ph.D. in Electrical Engineering)

Wojciech Romaszkan fotoWojciech Romaszkan jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów brał udział w dwóch szeroko zakrojonych projektach badawczych – Inżynieria Internetu Przyszłości oraz Cherenkov Telescope Array. Był również aktywnym członkiem lokalnego koła studenckiego IEEE, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z technicznym wykształceniem. Po ukończeniu studiów udał się na roczny wyjazd do Japonii jako stypendysta programu Vulcanus in Japan, w ramach którego odbył staż w firmie NEC. Zajmował i zajmuje się projektowaniem układów scalonych i FPGA pod kątem sieci, kryptografii, przetwarzania wideo oraz tworzenia grafiki 3D. Studia doktoranckie odbywać będzie na University of California Los Angeles. Prywatnie uprawia wszelkie odmiany wspinaczki, pływa i podróżuje.

Absolwent uczelni: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 5 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
22 grudnia 2017

Uczelnia goszcząca: Columbia University, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics, New York
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.S. in Civil Engineering)

Bartłomiej Dziuban fotoPochodzę ze Słupska, miasta na północy Polski. Zdobyłem tytuł Inżyniera na Politechnice Gdańskiej,na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunek Budownictwo. Rok akademicki 2013/2014 spędziłem na wymianie studenckiej Erasmus na uczelni Universitat Politècnica de Catalunya w Barcelonie.
Aktualnie rozpoczynam studia magisterskie na uczelni Columbia University w Nowym Jorku. Moją specjalizacją jest Budowa Tuneli. Cieszę się, iż mam okazję spędzić najbliższe lata w Nowym Jorku, ze względu na to iż to miasto, jak i ta uczelnia daje mnóstwo możliwości do rozwoju, szczególnie dla Budowlańców. W wolnym czasie dużo podróżuję, biegam i gram w piłkę nożną.
Jestem zaszczycony otrzymaniem stypendium Fulbrighta. Postaram się należycie reprezentować tą niesamowitą Fundację, zrzeszającą niesamowitych ludzi z całego świata. Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wyglądają studia na Columbia University, postanowiłem opisywać swoje przygody na blogu (columbiadream.blogspot.com).

Absolwent uczelni: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 28 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
22 maja 2018

Uczelnia goszcząca: University at Albany, Department of Anthropology, Albany
Cel wyjazdu: studia doktoranckie (Ph.D in Anthropology)

Michalina Grzelka photoNazywam się Michalina Grzelka i jestem doktorantką na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Stanowego w Albany w stanie Nowy Jork. Interesuję się antropologią medyczną oraz bioetyką w kontekście muzułmańskich kobiet. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2011 roku uzyskałam tytuł magistra arabistyki. W minionym roku stworzyłam serię wykładów w formie krótkich materiałów wideo zamieszczonych na YouTube poświęconych problemom medycznym oraz prawom kobiet na Bliskim Wschodzie. Od drugiego roku studiów miałam okazję nie tylko studiować i podróżować, ale i pracować na Bliskim Wschodzie. Ukończyłam, między innymi, kursy języka arabskiego w Tunisie oraz Damaszku oraz pracowałam przez ponad rok w Kuwejcie.

Absolwent uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, Warszawa

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 1 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
19 maja 2018

Uczelnia goszcząca: Julliard School of Music, Department of Historical Performance, New York
Cel wyjazdu: studia podypolomowe (Graduate Diploma in Historical Performance)

Karolina Kluczykowska fotoPolska klawesynistka urodzona w Krakowie. W wieku sześciu latu rozpoczęła naukę gry na fortepianie w szkole „Missio Musica” w Warszawie,  następnie kształciła się w PSM im. Józefa Elsnera przy ulicy Miodowej. Tam odkryła swoją wielką miłość do klawesynu dzięki lekcjom z prof. Lilianną Stawarz, która zainspirowała ją do studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Po trzech latach wyjechała do Hamburga, aby kontynuować naukę w Hochschule  für Musik und Theater u prof. Menno van Delfta. Tam zdobyła tytuł magistra. Spragniona dalszej wiedzy z zakresu muzyki dawnej w tym roku rozpoczęła studia podyplomowe w  Juilliard School  w Nowym Jorku.  Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Gdańsku i  Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu. Brała udział w kursach dotyczących zagadnień wykonawczych muzyki baroku w ramach Forum Muzyki Dawnej na UMFC,  Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie i Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim. Poza repertuarem dawnym fascynuje ją muzyka współczesna – w Hamburgu była inicjatorką koncertu i warsztatów poświęconych nowej muzyce klawesynowej. Uwielbia współpracować z kompozytorami i brać udział w procesie powstawania utworów. Poza muzyką interesuje ją kino, języki obce i podróże.

Absolwent uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej, Poznań

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 15 maja 2017
Czas zakończenia stypendium:
12 maja 2018

Uczelnia goszcząca: Pratt Institute, Department of Humanities and Media Studies, New York
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.F.A. in Performance and Performance Studies)

Karolina Kubik foto(1984) córka Bogumiły, siostra Katarzyny, wnuczka Ireny i Czesławy.

Artystka wizualna, performerka, poetka, aktywistka poznańskiej inicjatywy na rzecz kobiet „W Naszej Sprawie”. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2010), w latach 2010-2013 współpracowała z prof. Mirosławem Bałką w Pracowni Działań Przestrzennych na ASP w Poznaniu i w Warszawie; obecnie doktorantka na macierzystej uczelni, gdzie od 2014 jest asystentką naukową w Pracowni Wideo na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Brała udział w projektach, wystawach grupowych i festiwalach performance art w Polsce i za granicą (m.in. Bratysławie, Belfaście, Berlinie, Edynburgu, Londynie, Lwowie, Kownie, Madison, Nowym Jorku, Skopje, Stambule, Jerozolimie/Tel-Avivie, Tartu, Zagrzebiu). W sierpniu 2016 jako stypendystka Komisji Fulbrighta rozpoczęła studia MFA na Wydziale Performance and Performance Studies w School of Liberal Arts and Sciences Pratt Institute w Nowym Jorku.

Absolwent uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Wokalno-Instrumentalny, Katowice

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 14 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
18 maja 2018

Uczelnia goszcząca: San Francisco Conservatory of Music, Guitar Department, San Francisco
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.M. in Guitar)

Absolwent uczelni: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 15 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
4 maja 2018

Uczelnia goszcząca: University of Florida, College of Education, Gainesville
Cel wyjazdu: studia doktoranckie (Ph.D. in Curriculum and Instruction)

Aleksandra Olszewska fotoAleksandra Ita Olszewska obecnie doktoryzuje się w słonecznym stanie USA na University of Florida, College of Education, w dziedzinie ESOL / Bilingual Education. Otrzymała stypendium Komisji Fulbrighta Graduate Student Award 2016-2017.

Z wykształcenia językoznawca, tłumacz, glottodydaktyk oraz edukator. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją tłumaczeniową, glottodydaktyczną oraz kulturowo-językoznawczą w języku angielskim i francuskim w 2013 roku. Dodatkowo jest absolwentką studiów podyplomowych z Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas oraz studiów podyplomowych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich na UW. Odbyła też studia językoznawcze na Northeastern Illinois University w Chicago w 2011 w ramach wymiany bilateralnej z Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia tłumaczeniowo-glottodydaktyczne w l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes w Brukseli w 2012 w ramach wymiany Erasmus.

W latach 2012-2016 pracowała w szkole międzynarodowej, American School of Warsaw, w Konstancinie-Jeziorna, w dziale Edukacji Specjalnej w Elementary and Middle School, uczyła języka francuskiego w Middle School oraz pracowała w dziale Komunikacji i Marketingu szkoły. Wykładała również angielski biznesowy i medyczny w Szkole Wyższej Bogdana Jańskiego, w firmie LuxMed oraz w innych firmach w Warszawie.

W 2013 wygrała dofinansowanie na projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem było stworzenie innowacyjnego portalu oferującego m.in. interaktywne kursy językowe oraz aplikacje rozmówek. W projekcie odpowiadała za część merytoryczną portalu, koordynację prac tłumaczy, metodyków i zespołu IT oraz PR marki.

Profesjonalnie fascynują ją badania nad bilingwizmem oraz nad wdrażaniem innowacyjnych metod w nauce języków obcych. Prywatnie interesuje się kulturą afroamerykańską i karaibską, jazzem oraz stepowaniem. Uwielbia uczyć się języków obcych i kocha podróże.

Absolwent uczelni: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 21 sierpnia 2017
Czas zakończenia stypendium:
20 maja 2018

Uczelnia goszcząca: George Washington University, Department of Judaic Studies, Washington D.C.
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.A. in Jewish Cultural Arts)

Katarzyna Pietrzak fotoNazywam się Katarzyna Pietrzak i od sierpnia 2016 studiuję na George Washington University w Waszyngtonie. Od dziecka moją pasją jest kultura i historia żydowską, którą udaję mi się połączyć z edukacją i pracą zawodową. W 2011 ukończyłam studia licencjackie w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dwa lata później obroniłam tytuł magistra w Instytucie Kultury Polskiej UW. W międzyczasie uczyłam się hebrajskiego na uniwersytecie w Hajfie oraz Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Współpracowałam z Żydowskim Muzeum Galicja oraz fundacją Forum Dialogu. W latach 2013-2015 pracowałam w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie byłam odpowiedzialna za księgozbiór w Centrum Informacyjnym.

Dzięki Komisji Fulbrighta mogą rozwijać moje zainteresowania w Stanach Zjednoczonych. Kierunek studiów, który wybrałam – Jewish Cultural Arts, jest wyjątkowym programem, który łączy studia żydowskie i muzealnicze.

Absolwent uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Finansów i Bankowości, Warszawa

Przedłużenie stypendium uzyskanego w roku akademickim 2016-2017
Czas rozpoczęcia stypendium: 7 września 2017
Czas zakończenia stypendium:
30 maja 2018

Uczelnia goszcząca: New York University, Tandon School of Engineering, New York
Cel wyjazdu: studia magisterskie (M.S. in Management of Technology)

Piotr Urbański fotoNazywam się Piotr Urbański i aktualnie studiuję Zarządzanie Technologią na NYU Tandon School of Engineering. Moim celem jest zrozumienie jak nowe technologie mogą pomóc w ochronie sektora bankowego i publicznego przeciw rosnącemu zagrożeniu ze strony wojny cybernetycznej. Do ukończenia pierwszego roku Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego mieszkałem i uczęszczałem do szkół w Warszawie. Następnie w ramach programu Erasmus rozpocząłem studia na kierunku International Business na Munich Business School. Po tym jak wymiana dobiegła końca zdecydowałem się na kontynuowanie studiów na obydwu uczelniach jednocześnie. Otrzymałem tytuł licencjata z obydwu uczelni. W czasie studiów ukończyłem również roczny staż w Allianz Managed Operations and Services SE w Monachium. To tam zdobyłem pierwsze doświadczenie w zakresie projektów skupionych na technologii. Moje zainteresowanie wzbudziły powiązania między światem finansów i technologii, a zwłaszcza zagadnienia związane z bezpieczeństwem przenoszenia dużych zasobów danych do tzw. „chmury”. W wolnym czasie chętnie gram w tenisa, żegluję i jeżdżę na nartach. Podróżowanie jest dla mnie również niezmiernie interesującym zajęciem, ponieważ odkrywanie nowych miejsc i poznawanie ludzi sprawia mi ogromną przyjemność.