Polscy stypendyści Fulbrighta 2018-19

Poznaj Polaków, którzy otrzymali stypendium Fulbrighta na rok akademicki 2018-19
Stypendiów łącznie
Studenci
Doktoranci
Pracownicy naukowi

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 21 takich stypendiów.

 1. Dr hab. Andrzej Białowiec, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 2. Dr Beata Bochorodycz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
 3. Dr Tomasz Borkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Kardiologii
 4. Dr hab. Maciej Capiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
 5. Dr Jakub Filonik, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 6. Dr Sebastian Góreczny, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Kardiologii
 7. Dr hab. Michał Kania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
 8. Dr hab. Karol Kowalski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 9. Prof. Zbigniew Krejpcio, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
 10. Dr Anna Malinowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
 11. Dr Urszula Marcinkowska-Trimboli, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zdrowia Publicznego
 12. Dr Lech Marek, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii
 13. Dr Piotr Nyga, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Optoelektroniki
 14. Dr hab. Joanna Pawelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
 15. Dr Zbigniew Rozynek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 16. Dr Izabela Sitkiewicz, Narodowy Instytut Leków, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
 17. Dr hab. Zbigniew Siudak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 18. Dr Maria Soroko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa
 19. Dr hab. Joanna Trylska, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
 20. Dr Bartłomiej Witkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 21. Dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające semestr lub rok akademicki, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia.

 1. Dr Katarzyna Bojarska, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
 2. Dr Marcin Jauksz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Fulbright-Schuman Award to stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. W roku akademickim 2018-19 zostały przyznane 4 stypendia dla obywateli Polski.

 1. Dr Karol Chwedczuk-Szulc, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii
 2. Maciej Kuziemski, Uniwersytet Sussex, Jednostka ds. Badań Naukowych i Polityki
 3. Katarzyna Sadrak, Uniwersytet w Heidelbergu
 4. Dr Ewa Suwara, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. W roku akademickim 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 17 takich stypendiów.

 1. Arkadiusz Bednarz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 2. Marcin Bielicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
 3. Anna Fel, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
 4. Anna Górska, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
 5. Gabriela Jarzębowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
 6. Aleksandra Kamińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
 7. Karolina Kowalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 8. Michał Koza, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Antropologii Literatury i Kultury
 9. Magda Malec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 10. Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski
 11. Magdalena Mijas, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu
 12. Michał Naskręt, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 13. Łukasz Remisiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
 14. Marcin Równicki, Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 15. Paweł Siechowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
 16. Hanna Szumilas-Kowalczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 17. Paulina Wieszczy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. W roku akademickim 2018-2019 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 10 takich stypendiów oraz 2 przedłużenia stypendiów na kolejny rok akademicki.

 1. Judyta Cichocka, Politechnika Wrocławska, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Technologii
 2. Maja Garbulińska, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Wydział Ekonomii
 3. Jacek Garbuliński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 4. Marcin Grzechowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 5. Jakub Kamiński, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
 6. Robert Kania, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 7. Kaja Łapińska, Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego
 8. Ewelina Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
 9. Marta Mikłaszewicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 10. Anna Szala, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 11. Wojciech Krawczyk, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej – przedłużenie stypendium
 12. Wojciech Romaszkan, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – przedłużenie stypendium

PROFILE STYPENDYSTÓW

Kliknij na zdjęcie stypendysty, aby dowiedzieć się więcej.

Loading...