0 Stypendiów łącznie
0 Naukowcy
0 SIR
0 Doktoranci
0 Studenci

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie. W roku akademickim 2016-17 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 15 takich stypendiów.

All

Dr Mariusz Barczak

Instytucja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii
Instytucja goszcząca: City College of New York, City University of New York, Department of Chemistry

Dziedzina naukowa: Chemia
Projekt: Badania właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i superpojemnościowych funkcjonalizowanych włókien węglowych

Czas trwania stypendium: 7 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  01/24/2017
Data zakończenia grantu: 08/23/2017

Dr Ida Franiak-Pietryga

Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej
Instytucja goszcząca: University of California w San Diego, Department of Electrical and Computer Engineering

Dziedzina naukowa: Nauki medyczne
Projekt: Zastosowanie nowych nanocząsteczek do aktywacji apoptozy i innych szlaków sygnałowych w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz w innych typach raków

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/12/2016
Data zakończenia grantu: 6/11/2017

Dr Tomasz Gubiec

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
Instytucja goszcząca: Boston University, Department of Physics, Center for Polymer Studies

Dziedzina naukowa: Fizyka
Projekt: Fizyka amerykańskiego systemu bankowego

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1/2/2017
Data zakończenia grantu: 7/1/2017

Dr hab. Aneta Kasza

Instytucja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Instytucja goszcząca: Virginia Commonwealth University, Department of Biochemistry and Molecular Biology

Dziedzina naukowa: Nauki biologiczne
Projekt: Regulacja stanu zapalnego w glejaku wielopostaciowym: rola białka MCPIP1

Czas trwania stypendium: 8 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/12/2016
Data zakończenia grantu: 4/11/2017

Dr Anna Kłonkowska

Instytucja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Instytucja goszcząca: Stony Brook University, Department of Sociology

Dziedzina naukowa: Socjologia
Projekt: Porównanie konceptualizacji męskości wśród transpłciowych mężczyzn w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017

Instytucja: Akademia Leona Koźmińskiego
Instytucja goszcząca: National Defense University, Waszyngton DC

Dziedzina naukowa: Biznes i administracja
Projekt: Wykorzystanie gier wojennych w biznesie do zespołowego tworzenia wniosków wywiadowczych i pokonania konkurentów

Czas trwania stypendium: 5 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  luty 2017
Data zakończenia grantu: czerwiec 2017

Jestem doświadczonym menedżerem, trenerem i konsultantem specjalizującym się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym i zarządzaniu wiedzą. Realizuję jednorazowe projekty, zapewniam stałe wsparcie, prowadzę szkolenia i warsztaty. Dostarczam niezależne analizy i wartościową wiedzę do decyzji i działań strategicznych, operacyjnych, taktycznych.

W latach 2006-2016 w firmie doradczej EY zarządzałem zespołem, który zrealizował ponad 2000 projektów oferując kadrze zarządzającej wsparcie wywiadowcze w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Prowadziłem także projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji typu „war-gaming” i „trade-show”. Wcześniej byłem kierownikiem projektu zarządzania wiedzą w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM (2001-2006).

Kieruję studiami podyplomowymi „Strategiczny wywiad biznesowy” oraz „Bezpieczeństwo biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego. Założyłem i przewodniczyłem polskiemu oddziałowi stowarzyszenia Strategic and Competitive Intelligence Professionals (2012-2015). Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymałem od SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014).

Jestem absolwentem kierunku zarządzania i marketingu w SGH (1997-2001) i stypendystą programu CEMS w NSEBA. Doktorat z zarządzania wiedzą obroniłem w SGH (2006). Posiadam licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwijam swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI, ACI).

Dr Karolina Kremens

Instytucja: Uniwersytet Wrocławski, Katedra Postępowania Karnego
Instytucja goszcząca: University of Connecticut, Criminal Law Clinics

Dziedzina naukowa: Prawo
Projekt: Władza dyskrecjonalna prokuratora w polskim i amerykańskim postępowaniu karnym

Czas trwania stypendium: 5 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 1/31/2017

Dr Monika Niwelińska

Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Grafiki
Instytucja goszcząca: Rhode Island School of Design, Printmaking

Dziedzina naukowa: Sztuki piękne
Projekt: Ukryta entropia: Wizualne i teoretyczne ujęcie pamięci (śladu pamięciowego) w odniesieniu do miejsca i czasu. Obraz i zapis światłoczuły przestrzeni popromiennych. Badanie możliwości zastosowania procesów światłoczułych w sztukach wizualnych

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 5/31/2017

Dr hab. Przemysław Osiewicz

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Instytucja goszcząca: Georgetown University, Department of Government

Dziedzina naukowa: Stosunki międzynarodowe
Projekt: Kody geopolityczne Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Aspekty zbieżne i rozbieżne

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  10/1/2016
Data zakończenia grantu: 6/30/2017

Dr Dariusz Piwowarczyk

Instytucja: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
Instytucja goszcząca: University of Pennsylvania, Department of Linguistics

Dziedzina naukowa: Lingwistyka
Projekt: Komputerowe modelowanie zmian fonologicznych i morfologicznych w zastosowaniu do najstarszych języków indoeuropejskich

Czas trwania stypendium: 4 miesiące
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 12/31/2016

Dr Marta Skrodzka

Instytucja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
Instytucja goszcząca: Catholic University of America, Columbus School of Law

Dziedzina naukowa: Prawo
Projekt: Mediacja – inteligentne i racjonalne zarządzanie sporem w biznesie szansą na usprawnienie sporów gospodarczych i wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1/6/2017
Data zakończenia grantu: 7/5/2017

Dr Piotr Szałek

Instytucja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
Instytucja goszcząca: Harvard University, Department of Philosophy

Dziedzina naukowa: Filozofia
Projekt: Rewolucja naukowa, reprezentacjonizm i pragmatyzm. Nowożytna historia intencjonalności

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  12/1/2016
Data zakończenia grantu: 8/31/2017

Dr hab. Maciej Wiesner

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
Instytucja goszcząca: University of Texas at Austin, Department of Electrical and Computer Engineering

Dziedzina naukowa: Fizyka
Projekt: Charakteryzacja grafenowych rezonatorów nanoelektromechanicznych otrzymanych na substracie szafirowym pokrytym macierzą lokalnych bramek

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1/10/2017
Data zakończenia grantu: 7/9/2017

Dr Justyna Włodarczyk

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Zakład Literatury Amerykańskiej
Instytucja goszcząca: University of Illinois at Urbana-Champaign, International Forum for U.S. Studies

Dziedzina naukowa: Humanistyka
Projekt: Odgrywanie zwierzęcości/przekraczanie zwierzęcości. Amerykańskie dyskursy szkolenia zwierząt w perspektywie biopolitycznej

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 5/31/2017

 

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Program to trwające od 3 do 12 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych po doktoracie, na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej małe amerykańskie uczelnie wyższe. W roku akademickim 2016-17 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 1 takie stypendium.

All

Dr Przemysław Pest

Instytucja: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Instytucja goszcząca: University of Wyoming, Department of Economics and Finance

Dziedzina naukowa: Prawo

Czas trwania stypendium: 5 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1/1/2017
Data zakończenia grantu: 5/31/2017

Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright Junior Advanced Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. W roku akademickim 2016-17 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 10 takich stypendiów.

All

Agnieszka Cieślak

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Muzykologii
Instytucja goszcząca: University of Pittsburgh, Department of Music

Dziedzina naukowa: Muzykologia
Projekt: Muzyka Bronisława Mirskiego do Amerykańskich filmów niemych

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/29/2016
Data zakończenia grantu: 5/28/2017

Michał Godziszewski

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
Instytucje goszczące: City University of New York, Department of Mathematics oraz University of California w Berkeley, Department of Philosophy

Dziedzina naukowa: Filozofia
Projekt: Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki

Czas trwania stypendium: 8 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  10/1/2016
Data zakończenia grantu: 5/31/2017

Marta Jarczewska

Instytucja: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Instytucja goszcząca: University of California, San Diego, Jacobs School of Engineering

Dziedzina naukowa: Bioelektrochemia
Projekt: Badania nad zastosowaniem nanomotorów w biosensorowych układach pomiarowych

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017

Jagoda Kaszowska

Instytucja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Instytucja goszcząca: Michigan State University, College of Law

Dziedzina naukowa: Ekonomia i finanse
Projekt: Pomiar i modelowanie ryzyka systemowego

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  1/4/2017
Data zakończenia grantu: 6/30/2017

Kamila Kołacińska

Instytucja: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Instytucja goszcząca: Clemson University, Department of Nuclear Engineering

Dziedzina naukowa: Chemia
Projekt: Synteza ekstrakcyjnych żywic scyntylacyjnych do zastosowania w monitoringu ameryku i plutonu w chłodziwie reaktorowym

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/15/2016
Data zakończenia grantu: 5/15/2017

Daniel Kontowski

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Instytucja goszcząca: Wagner College, Government and Politics Department

Dziedzina naukowa: Socjologia
Projekt: Paradoksy edukacji liberalnej w XXI wieku. Przemiana Wagner College

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  10/3/2016
Data zakończenia grantu: 6/30/2017

Karolina Kośmińska

Instytucja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Instytucja goszcząca: Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Earth and Environmental Sciences

Dziedzina naukowa: Geologia
Projekt: Zastosowanie techniki „Thermoba-Raman-try” do różnych skał średniego i wysokiego stopnia metamorfizmu na przykładzie kaledonidów zachodniego Svalbardu

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  8/22/2016
Data zakończenia grantu: 2/22/2017

Karolina KośmińskaJestem absolwentką kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska na AGH, a obecnie kontynuuję naukę w tej samej jednostce na studiach doktoranckich. Prowadzę badania geochronologiczne oraz petrologiczne skał metamorficznych odsłaniających się wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Svalbardu, które prowadzą do określenia wieku i warunków powstawania oraz metamorfizmu tych skał. Projekt ten jest finansowany w ramach grantu Preludium (Narodowe Centrum Nauki), a badania są realizowane we współpracy międzynarodowej z jednostkami naukowymi m.in. z Kanady, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Celem tego projektu jest zaproponowanie modelu ewolucji metamorficznej skał podłoża krystalicznego południowo-zachodniego Svalbardu. Wyniki tych badań przyczynią się do lepszego zrozumienia Kaledonidów Svalbardu, a w szerszej perspektywie Kaledonidów północnego Atlantyku. Poza badaniami w Arktyce, uczestniczę w realizacji projektów dotyczących skał metamorficznych odsłaniających się w Kaledonidach Skandynawskich, a także w Sudetach.

Piotr Szyja

Instytucja: Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych
Instytucja goszcząca: American University, School of International Service

Dziedzina naukowa: Nauki polityczne
Projekt: Stosunki polsko-amerykańskie w XXI wieku – aktorzy w procesie politycznym

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 5/31/2017

Marcin Szyszka

Instytucja: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Instytucja goszcząca: Massachusetts Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering

Dziedzina naukowa: Inżynieria lądowa
Projekt: Analiza i modelowanie numeryczne historycznych konstrukcji murowych

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/1/2016
Data zakończenia grantu: 2/28/2017

Agnieszka Turło

Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Instytucja goszcząca: Colorado State University w Fort Collins, Veterinary Medical Center

Dziedzina naukowa: Medycyna weterynaryjna
Projekt: Porównanie zmian w profilach biomarkerów metabolizmu kości u koni wyścigowych trenowanych na różnych podłożach

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/30/2016
Data zakończenia grantu: 6/29/2017

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. W roku akademickim 2016-17 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 3 takie stypendia oraz jedno przedłużenie na kolejny rok akademicki.

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. W roku akademickim 2016-17 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 12 takich stypendiów oraz dwa przedłużenia na kolejny rok akademicki.

All

Absolwent: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uczelnia goszcząca: Columbia University, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics
Cel wyjazdu: studia magisterskie (Civil Engineering Master of Science)

Bartłomiej DziubanPochodzę ze Słupska, miasta na północy Polski. Zdobyłem tytuł Inżyniera na Politechnice Gdańskiej,na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunek Budownictwo. Rok akademicki 2013/2014 spędziłem na wymianie studenckiej Erasmus na uczelni Universitat Politècnica de Catalunya w Barcelonie.
Aktualnie rozpoczynam studia magisterskie na uczelni Columbia University w Nowym Jorku. Moją specjalizacją jest Budowa Tuneli. Cieszę się, iż mam okazję spędzić najbliższe lata w Nowym Jorku, ze względu na to iż to miasto, jak i ta uczelnia daje mnóstwo możliwości do rozwoju, szczególnie dla Budowlańców. W wolnym czasie dużo podróżuję, biegam i gram w piłkę nożną.
Jestem zaszczycony otrzymaniem stypendium Fulbrighta. Postaram się należycie reprezentować tą niesamowitą Fundację, zrzeszającą niesamowitych ludzi z całego świata. Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wyglądają studia na Columbia University, postanowiłem opisywać swoje przygody na blogu (columbiadream.blogspot.com).

Absolwentka: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Uczelnia goszcząca: Parsons School of Design, The New School, New York, USA

Cel wyjazdu: studia magisterskie (Double MFA in Interior and Lighting Design + Ballroom & Latin Dance/Fitness)

Magdalena Kraszpulska fulbrightStudentka filologii angielskiej i skandynawskiej. Pasjonatka lingwistyki, w szczególności języków: angielskiego brytyjskiego i amerykańskiego, szwedzkiego, norweskiego, duńskiego, islandzkiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego. Otwarta na wszystkie inne, a przede wszystkim natywnych użytkowników i ich różnorodne, rodzime kultury.
W czerwcu 2016 rozpoczęła eksperymentalny research na styku pozornie odległych dziedzin: tańców towarzyskich standardowych i latynoamerykańskich, najnowszych odmian dance fitness oraz projektowania światła i przestrzeni. Jej dążeniem jest stworzenie nowego języka i sposobu projektowania/kształtowania wnętrza człowieka poprzez język ruchu ciała oraz płynącą z niego radość i wolność.