Nominacje w konkursie Fulbright STEM Impact Award 2021-22

  • Natalia Kozłowska
  • Aktualności, Program Fulbrighta
  • Brak komentarzy

Znamy już nazwiska 2 osób nominowanych do programu Fulbright STEM Impact Award 2021-22!

Fulbright STEM Impact Award to stypendia dla badaczek i badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Program kierowany jest do osób, które zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści i stypendystki będą mieli okazję zrealizować własny projekt badawczy, dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucji goszczącej w USA.

Nabór wniosków do drugiej edycji programu trwał do 28 maja 2021 r. W konkursie wzięło udział 4 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę formalną, ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, następujące osoby zostały nominowane do stypendium:

  1. Dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
  2. Dr. hab. Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski

Nominacje zostały przekazane do zatwierdzenia Radzie J. William Fulbright Foreign Scholarship Board w Waszyngtonie.

Loading...