Odszedł prof. Jacek Fisiak

  • Fulbright Polska
  • Aktualności
  • Brak komentarzy
Prof. Jacek Fisiak

Z żalem informujemy, że odszedł prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak – wybitny uczony, filolog angielski i pedagog, stypendysta programu Fulbrighta w latach 1963-64 w University of California, Los Angeles. Profesor Fisiak od lat był związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, a między 1985 r. a 1988 r. sprawował funkcję rektora uczelni. W latach 1988–1989 był ministrem edukacji narodowej. Był autorem 40 książek i 8 słowników, promotorem 41 prac doktorskich, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Academia Europaea oraz profesorem licznych uczelni amerykańskich i europejskich. Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród w Polsce i zagranicą.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie oraz współpracownikom.

Loading...