Nowe partnerstwo: Fulbright Writer-in-Residence na UAM w Poznaniu

Fot. Martyna Płaczek / UAM

10 czerwca Dyrektorka Wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Justyna Janiszewska i Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska podpisały umowę dot. otwarcia stypendium Fulbright Writer-in-Residence na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fulbright Writer-in-Residence przy UAM to pierwsza taka inicjatywa w historii polskiego szkolnictwa wyższego, afiliowana bezpośrednio przy uniwersytecie. Rezydencja stworzona z inicjatywy Centrum Afirmacji Literatury przy UAM, współfinansowana przez UAM i Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, jest adresowana do pisarzy i pisarek ze Stanów Zjednoczonych, niezależnie od etapu kariery. Pierwsza osoba będzie mogła przyjechać na 4,5 miesięczne stypendium na UAM w semestrze wiosennym 2025/26. Będzie prowadzić zajęcia ze studentami specjalności artystyczno-literackiej na kierunku filologia polska oraz na kierunku sztuka pisania na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej; weźmie także udział w wykładach otwartych i dyskusjach panelowych oraz w Festiwalu Fabuły 2026. Kandydat(ka) na stypendium jest rekrutowana przez program Fulbrighta.

Fot. Martyna Płaczek

“Chcemy być obecni w tych inicjatywach, które przyczyniają się do transferu najlepszych praktyk ze Stanów Zjednoczonych do Polski i z Polski do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu, że będziemy co roku w stanie zrekrutować i zapewnić Uniwersytetowi jak najlepszych wykładowców, artystów, pisarzy, którzy będą tutaj reprezentować kulturę amerykańską, ale też pewną kulturę twórczości.” – mówiła Dyrektorka Komisji. 

Justyna Janiszewska podziękowała też obecnemu na uroczystości dyrektorowi Centrum Afirmacji Literatury, dr. Krzysztofowi Hofmannowi, podkreślając “Chciałabym, żeby wybrzmiało to, że Krzysztof Hoffmann, spiritus movens tego programu, jest absolwentem Programu Fulbrighta. Był jednym z pierwszych stypendystów programu Slavic Award.

Fot. Martyna Płaczek

JMR Profesor Bogumiła Kaniewska mówiła o znaczeniu literatury i badań nad nią, we współczesnym świecie: “Fakt, że pierwsza w historii polskiego szkolnictwa wyższego rezydencja pisarska bezpośrednio afiliowana przy uniwersytecie zostaje powołana właśnie na UAM po raz kolejny stawia naszą uczelnię w awangardzie jednostek, które chcą odpowiadać na potrzeby współczesności, nie tylko w wymiarze techniczno-technologicznym, choć jest on ważny, ale i humanistycznym. Cieszę się, że UAM będzie miał szansę gościć wybitnych amerykańskich pisarzy i pisarki, którzy nie tylko będą realizować własne zamierzenia artystyczne, ale i wejdą w dialog z naszymi studentami, ze wspólnotą uniwersytecką i z mieszkańcami miasta”.

W wydarzeniu wzięły także udział przedstawicielki Ambasady USA w Polsce. Jak podkreśliła Monica Damberg-Ott, Zastępczyni Attaché ds. Kulturalnych: “To nie przypadek, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może poszczycić się tak dużą liczbą absolwentów Fulbrighta. Od momentu powstania programu, UAM odegrał kluczową rolę w powodzeniu programu Fulbrighta w Polsce. Z UAM pochodzi 88 polskich stypendystów Fulbrighta.”

Related Posts
Loading...
Skip to content