Nasz zespół

Zarząd Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Justyna Janiszewska foto

Justyna Janiszewska

Dyrektor Wykonawczy
Justyna Janiszewska jest związana z sektorem pozarządowym od ponad dwudziestu lat. Do momentu objęcia funkcji dyrektora wykonawczego w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pełniła funkcję prezeski Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze byłego ZSRR. W latach 2007-2016 kierowała programem grantodawczym RITA – przemiany w regionie, a także innymi projektami regrantingowymi realizowanymi w tym okresie przez FED. Wcześniej, w l. 2003-2006 była Sekretarzem Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica – koalicji polskich organizacji działających poza granicami kraju, a następnie w latach 2008-2014 działała w Zarządzie tej organizacji. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów czy Fundacją im. Stefana Batorego. Jest wykwalifikowaną trenerką pracującą w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim, prowadziła warsztaty m.in. z zakresu edukacji globalnej, współpracy międzynarodowej, pracy projektowej i umiejętności trenerskich.Ukończyła politologię ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia licencjackie z zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, edukacją globalną, a także demokratyzacją. W 2014 r. uhonorowana odznaczeniem państwowym – Złotym Krzyżem Zasługi.
Aneta Kluszczyńska foto

Aneta Kluszczyńska

Manager ds. Administracji i Finansów
Aneta zajmuje się sprawami finansowo-administracyjnymi. Posiada uprawnienia samodzielnego prowadzenia ksiąg. Dotychczas pracowała w obszarze rozliczeń finansowych środków unijnych, norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w takich organizacjach jak Ministerstwo Infrastruktury, Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Swoje doświadczenie realizowała w rozliczaniu, kontrolowaniu i zarządzaniu środkami dotacyjnymi w programach: Sektorowy Program Operacyjny Transport, Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Organizacji Pozarządowych, Program Obywatele dla Demokracji. W ostatnich latach głównie współpracowała z sektorem pozarządowym w Polsce. Aneta jest absolwentką studiów magisterskich wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Łódzkiego.
Justyna Kozyra-Bober foto

Justyna Kozyra-Bober

Manager Programów Fulbrighta i Centrum EducationUSA
Justyna zarządza pracą zespołu koordynującego polskie i amerykańskie programy Fulbrighta oraz kieruje Centrum EducationUSA przy Komisji. Jest absolwentką studiów magisterskich Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: językoznawcza i amerykanistyczna), stypendystką Fulbrighta (University of Texas at Austin, College of Education) oraz laureatką World Fellowship przyznanego przez Delta Kappa Gamma International Society for Key Women Educators. W poprzednich latach pracowała w Lionbridge Technologies jako koordynator językowy projektów o zasięgu globalnym dla klientów Fortune 500, a wcześniej jako tłumacz dla Muzeum Historii Żydów Polskich. Pisała dla The Wall Street Journal, Language Magazine: The Journal of Communication and Education oraz Babel – The Language Magazine.

Pracownicy

Aleksandra Braumańska
Aleksandra Braumańska
Starszy Specjalista ds. Organizacji Biura i Wydarzeń

Obecnie Aleksandra przebywa na urlopie macierzyńskim.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku muzykologia oraz filologia angielska. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, Fundacją „Ogrody Muzyczne”, Związkiem Kompozytorów Polskich czy Filmoteką Narodową-Instytutem Audiowizualnym, w których koordynowała wiele projektów artystycznych i edukacyjnych.
Patrycja Gołąb
Patrycja Donaburska
Starszy Specjalista ds. Programów

Patrycja koordynuje programy dla polskich studentów i doktorantów oraz program stażowy BioLAB.

Jest też doradcą edukacyjnym w centrum EducationUSA, który specjalizuje się w studiach medycznych, kierunkach artystycznych oraz stypendiach sportowych. Patrycja jest absolwentką biologicznych studiów pierwszego stopnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia w Collegium Civitas oraz podyplomowych studiów na kierunku Doradztwo zawodowe, coaching i kierowanie talentami w Szkole Głównej Handlowej.
Anna Kertyczak Fulbright
Anna Kertyczak
Koordynator Projektów Specjalnych

Absolwentka filologii ukraińskiej i specjalistycznych studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zawdzięcza wieloletniej współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, gdzie koordynowała projekty edukacyjne, programy grantowe a także pełniła funkcję członkini zarządu.
nk
Natalia Kozłowska
Starszy Specjalista ds. Nowych Mediów i IT

Natalia administruje systemami informatycznymi, stronami www oraz jest doradcą EducationUSA.

Koordynuje także rekrutację do programu Weiser Professional Development Fellowship oraz opiekuje się stażystami i praktykantami w Komisji. Natalia jest absolwentką informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Natalia w Komisji Fulbrighta pracuje od 2012 r.
Kubylis_Paulina
Paulina Kubylis
Starszy Specjalista ds. Programów

Paulina koordynuje programy dla amerykańskich studentów i pracowników naukowych.

Ukończyła studia licencjackie w zakresie stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie nauk politycznych, jak również studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska- fundusze unijne w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz roczny program prawa amerykańskiego w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Catholic University of America, Columbus School of Law. Przez wiele lat pracowała w środowisku akademicko-naukowym w Collegium Medicum UJ zajmując się rekrutacją i obsługą studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim.
Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

Justyna koordynuje programy dla polskich naukowców oraz program Fulbright English Teaching Assistant.

Jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała współtworząc ogólnopolskie programy doskonalenia nauczycieli języków obcych (INSETT, Young Learners) oraz realizując projekty międzynarodowe (Supporting Multilingual Classroom, European Language Portfolio).
Anna Musiaka-Ostrowska foto
Anna Musiaka-Ostrowska
Starszy Specjalista ds. Programów

Obecnie Anna przebywa na urlopie wychowawczym.

Anna jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu translatoryki. Doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych projektów edukacyjnych zdobyła podczas pracy jako koordynator programu LLP/Erasmus oraz innych projektów stypendialnych między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a uczelniami w obu Amerykach, Azji i Europie.
Aleksandra Szaniawska Fulbright
Aleksandra Szaniawska
Specjalista ds. promocji i nowych mediów

Aleksandra zajmuje się promocją Programu Fulbrighta oraz prowadzeniem kont Komisji w mediach społecznościowych.

Dr Aleksandra Szaniawska otrzymała tytuł doktora nauk amerykanistycznych na The State University of New York (SUNY) w Buffalo (2017). Jej rozprawa doktorska analizuje rolę współczesnych artystek afroamerykańskich w walce z nierównościami społecznymi. Podczas studiów doktoranckich, przez 8 lat prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu literatury, kultury i historii Afroamerykanów, (post)kolonializmu, gender studies oraz performance i visual studies. Pracowała również jako research assistant, m.in. przygotowując analizy i redagując teksty do publikacji. Jej badania wspierane były przez P.E.O. International Peace Scholarship (2011-13) i The Humanities Institute Fellowship (2015-16). Podczas studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim spędziła dwa semestry na Northeastern Illinois University w Chicago oraz uczestniczyła w szkole letniej “Democracy and Diversity” organizowanej przez nowojorską The New School for Social Research. Zdobyte doświadczenia na amerykańskich uniwersytetach wykorzystuje w promocji Programu Fulbrighta w Polsce.
Loading...