Zbigniew Siudak

Jestem wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendystą Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2010) oraz Polskiej Akademii Nauk (2009). W 2004 roku ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie a następnie pracowałem w Oddziale Klinicznym II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, ukończyłem szkolenie specjalizacyjne z kardiologii. W 2017 roku uzyskałem tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) a od 2014 roku jestem członkiem prestiżowego Klubu 30 PTK. W latach 2015 – 2017 byłem sekretarzem Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2009-2011 członkiem Scientific Programme Committee EAPCI ESC a od 2018 Database and Registries Committee EAPCI ESC. Jestem autorem ponad 90 publikacji z łącznym IF>200 oraz indeksem Hirscha=15, a także członkiem komitetów naukowych czasopism Advances in Interventional Cardiology oraz Studia Medyczne.

Loading...
Skip to content