fot. Jarek Wierzbicki.

Sebastian Kuchczyński

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Music (Sztuki muzyczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia Doctor of Musical Arts (DMA)

Home institution (Instytucja macierzysta): Akademia Muzyczna w Katowicach

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Miami, Frost School of Music

Location (Lokalizacja): Coral Gables, Florida

Kim jestem / Who I am:
Sebastian Kuchczyński – perkusista, producent muzyczny. Absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Berklee Global Jazz Institute na Berklee College of Music w Bostonie. Stypendysta University of Louisville, Kentucky. Założyciel zespołu Gravity Jazz Collective i nowojorskiej wytwórni „Pomade Records”. Producent cyklu koncertowego „Jazzowa Brodnica”. Jako muzyk sesyjny nagrał ponad 50 albumów w różnych gatunkach muzycznych (jazz, soul, hip-hop, contemporary, pop) dla takich wytwórni jak Igloo Records, Challenge Records, Hevhetia czy SJRecords. Jego debiutancki album solowy „Yavia” ukazał się w 2024 roku. Współpracował z artystami jak Victor Mendoza, George Garzone, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Michael Patches Stewart, Artur Dutkiewicz, Mino Cinelu, Benjamin Drazen, Lora Szafran. W 2017 roku otrzymał pełne stypendium na prestiżowy program magisterski w Bostonie na Berklee Global Jazz Institute, przyznane przez dyrektora artystycznego, zdobywcę Grammy, Danilo Pereza. Laureat nagród na konkursach jazzowych: Największy Talent Festiwalu Tarnów Jazz Contest 2008, II nagroda na Jazz Hoeilaard w Belgii 2010, I nagroda na XXXIV Getxo Jazz w Hiszpanii, I nagroda na Krokus Jazz Festiwal w 2011 i 2012.

__

Who am I? Sebastian Kuchczyński – drummer, music producer. Graduate of the Jazz Institute at the Academy of Music in Katowice and the Berklee Global Jazz Institute at Berklee College of Music in Boston. Scholarship recipient from the University of Louisville, Kentucky. Founder of the Gravity Jazz Collective and the New York-based label “Pomade Records”. Producer of the concert series “Jazzowa Brodnica”. As a session musician, he has recorded over 50 albums in various genres (jazz, soul, hip-hop, contemporary, pop) for labels like Igloo Records, Challenge Records, Hevhetia, and SJRecords. His debut solo album “Yavia” was released in 2024. He has collaborated with artists such as Victor Mendoza, George Garzone, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Michael Patches Stewart, Artur Dutkiewicz, Mino Cinelu, Benjamin Drazen, Lora Szafran. In 2017, he received a full scholarship for the prestigious master’s program at Berklee Global Jazz Institute in Boston, awarded by Grammy-winning artistic director Danilo Perez. Award winner at jazz competitions: Most Talented at Tarnów Jazz Contest 2008, second prize at Jazz Hoeilaard in Belgium 2010, first prize at XXXIV Getxo Jazz in Spain, first prize at Krokus Jazz Festival in 2011 and 2012.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:
Mój projekt i otrzymany grant Fulbright przeznaczam na program doktorancki Doctor of Musical Arts (D.M.A.) w Frost School of Music na University of Miami. W trakcie studiów będę pracować nad autorskim materiałem muzycznym, koncentrując się na kompozycji oraz badaniach nad “International Code of Rhythm”. Wydział MSJ składa się z wybitnych muzyków, w tym laureatów GRAMMY®, zdobywcy MacArthur Genius Grant oraz weteranów zespołów takich jak Art Blakey, Horace Silver, i wielu innych legend jazzu.

__

My Fulbright grant focuses on: I am dedicating my Fulbright project and grant to the Doctor of Musical Arts (D.M.A.) program at Frost School of Music, University of Miami. During my studies, I will focus on developing original musical material, emphasizing composition and research on the “International Code of Rhythm”. The MSJ faculty includes distinguished musicians, including GRAMMY® award winners, a MacArthur Genius Grant recipient, and veterans from bands like Art Blakey, Horace Silver, and many other jazz legends.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:
Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta skłonił mnie prestiż i profesjonalizm programu Fulbrighta oraz chęć bycia częścią wyjątkowej rodziny stypendystów Fulbrighta. Możliwość naukowej wymiany i dzielenia się doświadczeniami z innymi absolwentami Fulbrighta była dla mnie niezwykle inspirująca.

__

What motivated me to apply for the Fulbright scholarship was the prestige and professionalism of the Fulbright program, as well as the opportunity to be part of the exceptional Fulbright scholar community. The chance for academic exchange and sharing experiences with other Fulbright alumni was incredibly inspiring to me.

Po zakończeniu stypendium chiał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:
Po zakończeniu stypendium Fulbrighta planuję skupić się na rozwijaniu mojej kariery muzycznej, zarówno jako perkusista, jak i producent muzyczny. Zamierzam kontynuować pracę nad autorskim materiałem, wydawać nowe albumy oraz prowadzić warsztaty i wykłady na temat “International Code of Rhythm”. Chcę także zaangażować się w międzynarodowe projekty muzyczne, które promują jazz i muzykę współczesną. Moim celem jest dzielenie się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z młodymi muzykami oraz rozwijanie sceny jazzowej w Polsce i na świecie.

__

After completing the Fulbright scholarship, I plan to focus on advancing my musical career as both a drummer and music producer. I intend to continue working on original material, releasing new albums, and conducting workshops and lectures on the “International Code of Rhythm”. I also aim to engage in international music projects that promote jazz and contemporary music. My goal is to share my experience and knowledge with young musicians and to contribute to the development of the jazz scene in Poland and globally.

Photo credit: Jarek Wierzbicki

Loading...
Skip to content