Dr hab. Robert Kupiecki

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagraniczych. Zawodowy dyplomata z wieloletnim stażem, doktor habilitowany nauk politycznych.

Zawodowy dyplomata, od 1994 r. w służbie zagranicznej RP. Był stażystą i ekspertem w Departamencie Planowania i Analiz, naczelnikiem wydziału i wicedyrektorem Departamentu Instytucji Europejskich, zastępcą ambasadora przy NATO (1999-2004), dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa (2004-2008), Ambasadorem RP w Waszyngtonie (2008-2012), wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym m.in. za planowanie strategiczne i działalność międzynarodową resortu (2012-2015).

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Autor książek i publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i historii.

Zna język angielski i rosyjski.

Podsekretarz Stanu Robert Kupiecki odpowiada za politykę bezpieczeństwa. Koordynuje problematykę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Pełni obowiązki Dyrektora Politycznego MSZ. Nadzoruje problematykę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, a także wsparcie dla Ukrainy i zagraniczne aspekty przygotowań obronnych państwa. Reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz w pracach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

 

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Loading...
Skip to content