Paweł Korpal

Paweł Korpal

Poznań i okolice

Pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również psychologiem oraz tłumaczem. Prowadzę badania, w których łączę językoznawstwo i psychologię. W pracy naukowej zajmuję się kognitywnymi i psychologicznymi aspektami tłumaczenia ustnego, zagadnieniem stresu i emocji w tłumaczeniu ustnym oraz psychofizjologicznymi wskaźnikami przetwarzania treści nacechowanych emocjonalnie. Interesuje mnie, w jaki sposób język i emocje przetwarzane są w wielojęzycznym umyśle. W 2021 roku zrealizowałem stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Charlotte. Głównym celem projektu było zbadanie czynników stresogennych oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem wśród tłumaczy środowiskowych. Wolny czas poświęcam na podróże i odkrywanie różnorodności kulturowej.

Loading...
Skip to content