Prof. Monika Kaczmarek

Kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Doktor nauk rolniczych. Absolwentka Programu Fulbrighta.

Monika M. Kaczmarek jest profesorem w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Olsztynie, gdzie of 2011 roku kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej.

Prof. Kaczmarek i jej zespół pracują na pograniczu wielu dziedzin, dyscyplin – biologii rozrodu zwierząt, biologii molekularnej, nauk o żywieniu i neurobiologii, poszukując odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wczesne doświadczenia życiowe kształtują funkcje rozrodcze, płodność i sukces rozrodczy ssaków. Interdyscyplinarne badania poprowadziła m.in. na Technische Universität München, Louisiana State University – Pennington Biomedical Research Center, Hebrew University of Jerusalem, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.

Prof. Kaczmarek ma w swoim dorobku kilkadziesiąt prac naukowych, szereg wykładów na zaproszenie w kraju i za granicą, wypromowała wielu studentów i doktorantów. Jest laureatką licznych nagród i stypendiów m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie, a także Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska akademickiego oraz organizacji profesjonalnych i rządowych m.in. Akademii Młodych Uczonych PAN, Towarzystwie Biologii Rozrodu i Narodowym Centrum Nauki. Angażuje się również w komunikację naukową i kształtowanie polityk, a także indywidualne programy mentorskie dla studentów.

Więcej na Kaczmarek Lab i Molecular Biology Lab

 

 

  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Loading...
Skip to content